Krav om uddannelse


Billede søkort printet på glasvæg
​​​​Din egen og andres sikkerhed til søs afhænger i høj grad af din viden om at færdes til søs. Du kan være med til at højne sikkerheden til søs ved at gennemføre en eller flere af fritidssejleruddannelserne.


Speedbådsbevis (lovkrav)

Hvis du skal sejle en speedbåd, skal du aflægge speedbådsprøven. Den består af en afprøvning af din håndtering af speedbåden, dit kendskab til bl.a. søvejsreglerne og farvandsafmærkninge​​r.


Duelighedsprøve

Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde under 15 meter, er der i Danmark ingen krav om særlig uddannelse eller eksamen (undtagen for speedbåde). Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere er en mulighed, du efter eget skøn kan benytte til at øge sikkerhed og fornøjelse til søs. Duelighedsprøven består af en praktikprøve og en teoriprøve, der bl.a. indeholder søvejsregler og navigation. Duelighedsbeviset giver også ret til sejlads med speedbåd. 


Yachtskipperuddannelse (lovkrav)

Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde over 15 meter, skal du gennemføre en yachtskipperuddannelse. Yachtskipperuddannelsen af 3. grad retter sig mod sejlads i nordeuropæiske farvande, mens yachtskipperuddannelsen af 1. grad retter sig mod sejlads på alle have.

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Fritidssejlads
+45 72 19 60 19