FAQ - udbydere, censorer og prøveafholdelse


Illustrativt billede

​​I Danmark stilles der ikke krav om, at du følger bestemt undervisning for at kunne gå til prøve med henblik på at erhverve et fritidssejlerbevis. Der findes dog mange sejlerskoler, kursusudbydere, aftenskoler og sejlklubber, som tilbyder undervisning og kurser, der forbereder dig til prøven.

Søfartsstyrelsen har tidligere haft et korps af censorer, som tager ud til sejlerskoler, kursusudbydere, aftenskoler og sejlklubber, når de vil afholde en prøve.

Godkendte udbydere har overtaget opgaven med at bemyndige censorer til fritidssejlerprøver. Derfor er det de godkendte udbydere, der skal kontaktes, hvis man ønsker at aflægge eller afholde en fritidssejlerprøve.

Det vil også fremover være godkendte udbydere, der udsteder de fleste typer fritidssejlerbeviser.

Med de nye regler og rammer opstår der naturligt en mængde spørgsmål. Vi har her samlet nogle af de mere generelle spørgsmål, der bliver stillet, og giver en besvarelse. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål her, er du altid velkommen til at kontakte os.

​Hvor skal jeg som fritidssejler henvende mig for at få et fritidssejlerbevis?
​Du skal deltage i en prøve, som afholdes i regi af en godkendt udbyder af fritidssejlerprøver, og som overværes af en deres censorer. Som det er i dag, kan du også fremover benytte dig af de forskellige uddannelses- og kursustilbud via sejlerskoler, kursusudbydere osv. og lade dem arrangere prøven.

 

​Hvem kan undervise fritidssejlere, der ønsker at forberede sig til en prøve?

Søfartsstyrelsen stiller ikke krav om, hvordan du forbereder dig til en prøve. Vi stiller derfor heller ikke krav til dem, som underviser fritidssejlere forud for en prøve. Er du underviser og f.eks. tilknyttet en sejlerskole eller et oplysningsforbund, som tilbyder forberedende undervisning til fritidssejlerprøver, skal du være opmærksom på de krav, som godkendte udbydere af fritidssejlerprøver måtte stille.

Her kan du læse nærmere om de godkendte udbydere og se, hvem der er godkendt.

​ 

​Hvem kan blive godkendt som prøveafholder?
​Alle. Der er ingen særlige krav til en prøveafholder, så det kræver faktisk ikke en godkendelse. Vær opmærksom på, at de godkendte udbydere af fritidssejlerprøver kan opsætte kriterier for, hvordan en prøve skal afholdes, hvis du ønsker at anvende deres censorer. De må dog ikke afvise anmodninger om rekvirering af en censor, hvis du kan imødekomme de opsatte kriterier. Kriterierne skal være objektive og orientere sig mod afholdelse af prøver.

 

​Kan jeg være bemyndiget censor hos flere udbydere samtidig?
Ja.

 

​Hvor bliver jeg bemyndiget som censor?
​Du skal kontakte en af de af Søfartsstyrelsen godkendte udbydere af fritidssejlerprøver og anmode om at blive bemyndiget censor i deres korps af censorer. Du kan finde en liste over godkendte udbydere her.

 

Hvad bliver en censors rolle med de nye regler?
Censors rolle bliver stadig først og fremmest at sikre, at prøveaflæggelser sker i overensstemmelse med reglerne, og at niveauet lever op til de af Søfartsstyrelsen stillede krav. Censor vil i forbindelse med at være tilknyttet til en godkendt udbyder af fritidssejlerprøver skulle være opmærksom på, at den godkendte udbyder vil være ansvarlig for opsætning af et system, hvori censor indgår, og at der derfor kan være andre opgaver forbundet med at være censor for den godkendte udbyder, end censor evt. har oplevet som censor for Søfartsstyrelsen.

 

​Hvordan bliver vi godkendt som udbydere af fritidssejlerprøver?
I skal ansøge Søfartsstyrelsen. Interesserede organisationer med tilknytning til fritidssejlads, som ønsker at vide mere om denne mulighed, kan læse Søfartsstyrelsens vejledning for ansøgning som prøve- og bevisudbyder.

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00