Godkendte udbydere


Foto af fritidssejler
​​​​​​​​​​For at få udstedt et fritidssejlerbevis skal du have gennemført en prøve, som lever op til Søfartsstyrelsens krav. Prøven skal arrangeres gennem en godkendt udbyder.

Godkendte udbydere har overtaget opgaven med at bemyndige censorer til fritidssejlerprøver. Derfor er det de godkendte udbydere, der skal kontaktes, hvis man ønsker at aflægge eller afholde en fritidssejlerprøve.

Søfartsstyrelsen administrerer registreringen af dem, som har gennemført prøverne. Dermed vil Søfartsstyrelsen have et samlet register over fritidssejleres prøver; denne registrering kan ses for den enkelte fritidssejler på "Min side", hvor der skal logges ind med NemID. Ikke alle registreringer vises på nuværende tidspunkt, men de er på vej.

​Udstedelse af fritidssejlerbeviser

Det er de godkendte udbydere, der udsteder de fleste typer fritidssejlerbeviser under bemyndigelse af Søfartsstyrelsen.
Dette vil også fremgå af det udstedte bevis.

På nuværende tidspunkt udsteder godkendte udbydere vandscooterbevis, speedbådsbevis og duelighedsbevis.

Sønæringsbevis som Yachtskipper og SRC-certifikat udstedes af Søfartsstyrelsen.

​​​​​Godkendte udbydere

De godkendte udbydere kan blive godkendt til at afvikle prøver til alle typer fritidssejlerbeviser. Samtidig vil Søfartsstyrelsen ikke længere opretholde et korps af censorer, og det vil derfor ikke længere være muligt at bestille en censor via Søfartsstyrelsen.

Alle bestillinger af censorer til afholdelse af fritidssejlerprøver vil derfor skulle rettes til de godkendte udbydere af prøver og beviser til fritidssejlere.

Du vil kunne se, hvem der er godkendt af Søfartsstyrelsen i skemaet på denne side.

Tabel

​​Godkendte udbydere

Godkendelsen omfatter

Board:Up North
 • ​Vandscooterbevis
Danish Yacht Union
 • ​Vandscooterbevis
 • Speedbådsbevis​
 • Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
 • Yachtskipper af 3. grad
 • Yachtskipper af 1. grad
​Danmarks Fritid​ssejler Union
 • Vandscooterbevis
 • ​Speedbådsbevis​
 • Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
 • Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
 • Yachtskipper af 3. grad
 • Yachtskipper af 1. grad
 • SRC-certifikat
​Dansk Sejlunion
 • ​Speedbådsbevis
 • Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
 • SRC-certifikat
 • SRC-certifikat - Online prøve (forsøgsordning i 2018)
 • Yachtskipper af 3. grad
 • Yachtskipper af 1. grad
SIMAC
 • Speedbådsbevis​​
 • Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
 • Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
 • Yachtskipper af 3. grad
 • Yachtskipper af ​1. grad
 • SRC-certifikat
Duelighedsklubben​
 • Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
 • Duelighedsbevis i sejlads for fritidsse​jlere​ - Online teoriprøve (forsøgsordning i 2018)
 • Speedbådsbevis
 • SRC-certifikat
 • SRC-certifikat - Online prøve (forsøgsordning i 2018)​
Tabel

​​​​​

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00