Bestilling af censor


Billede af fritidsfartøj

​For at få udstedt et fritidssejlerbevis skal du have gennemført en prøve, som lever op til Søfartsstyrelsens krav. Mange sejlerskoler og kursusudbydere arrangerer prøver for folk, der ønsker et fritidssejlerbevis.

Søfartsstyrelsen har hidtil administreret et korps af censorer, som har stået for at hjælpe med at censurere prøver for dem, som har haft ønske om at anskaffe sig et fritidssejlerbevis. Fra den 1. januar 2017 er det blevet muligt for organisationer at blive godkendt til at administrere bl.a. de censorer, som sikrer korrekt gennemførsel af prøver, der udløser et fritidssejlerbevis.

Det er meningen, at godkendte organisationer helt skal overtage den administration, der er forbundet med afholdelse af prøver og udstedelse af beviser, og at Søfartsstyrelsen blot skal administrere registreringen af dem, som har gennemført prøverne. I løbet af 2017 vil Søfartsstyrelsen derfor udfase aktiviteter, der involverer bestilling af censorer via Søfartsstyrelsen, efterhånden som godkendte udbydere overtager rollen og etablerer egne korps af censorer. Her kan du læse, hvordan det kommer til at foregå, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal bestille en censor til afholdelse af en fritidssejlerprøve.

2017
Du kan indtil videre stadig anvende det eksisterende korps af censorer og bestille dem som hidtil via Søfartsstyrelsens fritidssejlersystem.

Samtidig vil der efterhånden blive mulighed for, at du kan henvende til en ny godkendt udbyder af prøver og beviser til fritidssejlere med henblik på at aftale en prøve med hjælp fra deres korps af censorer. Du skal være opmærksom på, at de nye godkendte udbydere opretter deres egne systemer og kriterier for anvendelse af deres censorer og bestilling af censorer, samt at prøveformer kan variere i forhold til, hvad der kendes i dag. I 2017 vil nye godkendte udbydere udelukkende kunne afvikle prøver for speedbådsførerbeviser og duelighed i sejlads for fritidssejlere.

Du kan se, hvem der er godkendt af Søfartsstyrelsen i skemaet på denne side.

Fra 2018​
Fra 2018 vil de godkendte udbydere kunne blive godkendt til at afvikle prøver til alle typer af fritidssejlerbeviser, inklusiv SRC-radiocertifikat. Samtidig vil Søfartsstyrelsen ikke længere opretholde et korps af censorer, og det vil derfor ikke længere være muligt at bestille en censor via Søfartsstyrelsen. Alle bestillinger af censorer til afholdelse af fritidssejlerprøver vil derfor skulle rettes til de godkendte udbydere af prøver og beviser til fritidssejlere.

Du vil stadig kunne se, hvem der er godkendt af Søfartsstyrelsen i skemaet på denne side.

Godkendte udbydere​Prøver og beviser omfattet af godkendelseKontaktdetaljer
​Danmarks Fritidssejler Union
​-Speedbådsbevis
-Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
www.dfu-kompetence.dk
​Dansk Sejlunion
-Speedbådsbevis
-Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
www.sejlsport.dk

 Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00