Vandscooterbevis


Vandscooter

​​Du skal have et vandscooterbevis, når du sejler med vandscooter eller lignende fartøjer.

Reglerne gælder altid, når du er fører, uanset om du er lejer eller ejer af vandscooteren. Vandscooterbeviset sikrer, at føreren af båden har et grundlæggende kendskab til sejlads og til sit fartøj.

​Du skal derudover være opmærksom på gældende regler vedr. ansvarsforsikring af vandscootere, speedbåde og lignende fartøjer. Læs mere om dette her​.

Hvordan opnår man et vandscooterbevis?

Du opnår vandscooterbeviset ved at gennemføre en vandscooterprøve.

Ved prøven skal du blandt andet vise kendskab til søvejsreglerne,demonstrere sejlads ved forskellige hastigheder, herunder styring og manøvrering under acceleration og ved høj og lav hastighed, samtidig skal prøven medvirke til sikker adfærd og løbende vurdering af risici under sejladsen. Prøvedeltagere til vandscooterprøve skal være fyldt 16 år eller være ældre.​

Har du et fritidssejlerbevis i forvejen, eksempelvis et speedbådsbevis, kan du nøjes med at bestå den praktiske del af vandscooterprøven for at opnå bevis.​

Prøveafholdelse

Afholdelsen af vandscooterprøver foregår gennem godkendte udbydere.

​Du skal derfor som fritidssejler kontakte en godkendt udbyder for at aflægge vandscooterprøve.

Sejlklubber, skoler og lignende kan arrangere prøver gennem godkendte udbydere.

Spørgsmål vedrørende vandscooterprøve og uddannelse rettes til de godkendte udbydere.​

​Udstedelse af vandscooterbevis

Det er den godkendte udbyder, der udsteder vandscooterbevis, når vandscooterprøven er bestået.

​Mistet bevis

Hvis du har mistet dit vandscooterbevis, kan du bestille et nyt hos den godkendte udbyder.

​Sejlads med vandscooter og lignende fartøjer

​Du kan læse mere om gældende regler for sejlads på vores side for vandscooter og lignende fartøjer​.

Overgangsbestemmelser

Personer, der inden 1. januar 2018 opfyldte kravene til at føre vandscooter ved at være indehaver af et fritidssejlerbevis eller sønæringsbevis som navigatør, må fortsat føre vandscooter indtil den 1. januar 2020; herefter skal de også have erhvervet et vandscooterbevis ved at aflægge den praktiske delprøve af vandscooterprøven. Der gælder de samme regler for gæstesejlere, som fører en dansk vandscooter eller et lignende fartøj.​​

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Fritidssejlads
+45 72 19 60 19