Udstedelse af bevis


Illustrativt billede

​​​​​​​Hvis du har mistet dit speedbådsbevis, duelighedsbevis eller SRC-certifikat, kan du bestille et nyt.

Hvis du har mistet dit bevis, kan du bestille et nyt hos den godkendte udbyder, der har udstedt dit oprindelige bevis. Er dit bevis udstedt af Søfartsstyrelsen, kan du søge om genudstedelse af fritidssejlerbevis her.

Generel information om genudstedelse af fritidssejlerbeviser hos Søfartsstyrelsen

Genudstedelse af speedbådsbevis og duelighedsbevis koster 75 kroner. Genudstedelse af SRC-certifikat er gratis. Hvis vi ikke kan udstede et bevis til dig, vil betalingen blive refunderet.

Udstedelse af fritidssejlerbeviser

Dit første vandscooterbevis, speedbådsbevis, duelighedsbevis og SRC-certifikat udstedes og sendes af den godkendte udbyder, der har afholdt de prøver, du har bestået. Du afregner derfor betalingen for beviset med den godkendte udbyder.

​Du kan være kvalificeret til et fritidssejlerbevis, hvis du har opnået andre beviser af højere grad, fx et sønæringsbevis som navigatør eller et GMDSS-radiobevis. Hvis du har spørgsmål om dette, kan du kontakte fritid@dma.dk.

Når du mailer til os, bedes du undlade at anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, da forbindelsen ikke er krypteret. Hvis du indsender dokumentation, hvor dit CPR-nummer fremgår, bør du dække de sidste 4 cifre.

Ønsker du at ansøge om fritidssejlerbevis på baggrund af sønæringsbevis eller GMDSS-radiobevis, benyttes samme ansøgningsblanket som ved genudstedelse.

Søg om fritidssejlerbevis

 Relateret indhold


 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Fritidssejlads
+45 72 19 60 19