Udstedelse af bevis


Illustrativt billede

​Hvis du har mistet dit speedbådsbevis, duelighedsbevis eller SRC-certifikat, kan du bestille et nyt

Søg om genudstedelse af fritidssejlerbevis

Generel information om genudstedelse af fritidssejlerbeviser

Genudstedelse af speedbådsbevis og duelighedsbevis koster 75 kroner.
Genudstedelse af SRC-certifikat koster 200 kroner.

Hvis vi ikke kan udstede et bevis til dig, vil betalingen blive refunderet.

Udstedelse af fritidssejlerbeviser

Dit første speedbådsbevis eller duelighedsbevis udstedes og sendes til den censor, der har afholdt de prøver, du har bestået. Du afregner derfor betalingen for beviset med din arrangør.
Dit første SRC-certifikat vil blive udstedt efter bestået eksamen og sendt direkte til dig.

Vær opmærksom på, at der ikke udstedes "delbeviser" for beståelse af enten den teoretiske eller praktiske delprøve. Søfartsstyrelsen udsteder først et duelighedsbevis, når begge prøver er bestået.

Du kan være kvalificeret til et fritidssejlerbevis, hvis du har opnået andre beviser af højere grad, fx et sønæringsbevis som navigatør eller et GMDSS-radiobevis. Hvis du har spørgsmål om dette, kan du kontakte fritid@dma.dk.

Ønsker du at ansøge om fritidssejlerbevis på baggrund af sønæringsbevis eller GMDSS-radiobevis, benyttes samme ansøgningsblanket som ved genudstedelse.

Søg om fritidssejlerbevis

 Relateret indhold

 Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00