Hvem er søfarende?


En søfarende er enhver person, bortset fra skibsføreren, som er ansat, forhyret eller arbejder om bord på et dansk skib, og som ikke udelukkende arbejder om bord, mens skibet ligger i havn.

Det er afgørende, om personen arbejder om bord på et skib med funktioner, som vedrører skibet, og hvor dette sker, dvs. enten til søs eller i havn.

Søfarende er bl.a. personer, der er ansat af en reder til at udføre skibstjeneste om bord på et skib i søen, dvs. arbejde, der udføres af personer, der deltager i skibets drift og vedligeholdelse samt de ombordværendes forplejning. Søfarende kan herudover være personer, der udfører reparation og vedligeholdelse af skibe, specielle skibsmedarbejdere, der er engageret til at arbejde til søs på et skib, samt rengørings- og cateringpersonale.

Personer, som alene bliver transporteret om bord på skibet, f.eks. fra en havn ud til en offshore-installation, og som ikke udfører arbejde som beskrevet i dette afsnit, er ikke søfarende, men passagerer. Det betyder, at man bl.a. ikke skal have en ansættelseskontrakt for søfarende, ikke er omfattet af reglerne om hviletid og ikke må få udstedt et sundhedsbevis.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er søfarende, er man velkommen til at kontakte Søfartsstyrelsen.

 

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Maria Casparij, Specialkonsulent
+45 72 19 61 32