Ansættelsesforhold


Billede af skibsinspektører fra Søfartsstyrelsen

​​​​​​​Her kan søfarende og fiskere få et overblik over, hvilke regler som regulerer deres ansættelsesforhold om bord på skibet, samt hvis de går i land. Der er også hjælp til de enkelte rederier i forhold til ansøgninger om godkendelser og tilladelser.

Læs mere om:

​Konventionen om søfarendes arbejdsforhold (Maritime Labour Convention)

Maritime Labour Convention (MLC), som på dansk hedder konventionen om søfarendes arbejdsforhold, trådte i kraft den 20. august 2013 i Danmark og internationalt.

MLC har til formål at sikre alle aspekter af søfarendes ansættelsesforhold, fra indgåelse af ansættelsesaftaler over hjemrejseret, til arbejdsmiljø og social sikring. Søfarendes rettigheder i henhold til MLC er implementeret i dansk ret ved lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. og ved bekendtgørelser udstedt i medfør af denne lov. Man kan se nærmere under regeloverblikket.

Det er vigtigt at bemærke, at MLC kun gælder for søfarende, ikke for fiskere.

MLC-aftale mellem ECSA og EFT

European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) indgik i 2008 en aftale om implementering af konventionen om søfarendes arbejdsforhold (Maritime Labour Convention, MLC) i EU-retten. Aftalen er knyttet som bilag til direktiv 2009/13/EF. I aftalen er alene medtaget dele af MLC's afsnit 1 til 4.

Skibsføreren skal sikre, at et eksemplar af aftalen mellem ECSA og EFT findes om bord og er tilgængelig for mandskabet. Adgang til aftalen kan være elektronisk, f.eks. som PDF-fil eller som et direkte link.

Søfarendes rettigheder og pligter

Til de søfarende har Søfartsstyrelsen udarbejdet en vejledning, som sigter mod at give et grundlæggende overblik over de rettigheder og pligter, der følger med ansættelsen som søfarende. De særlige regler for skibsførere og skibsofficerer er ikke omtalt.

Kontakt venligst Søfartsstyrelsen i tilfælde af spørgsmål.

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00