Dokumentation af fartstid


Illustrativt billede

​​​Udenlandske søfarende som skal bruge dokumentation for fartstid f.eks. ved ansættelse i rederi, udstedelse af sønæringsbevis eller til brug for ansøgning om ydelser i henhold til beskæftigelseslovgivningen kan dokumentere sin farttid på danske skibe på en af følgende måder.

  • Søfartsbøger: Søfarende kan anvende påtegnede søfartsbøger som dokumentation for fartstid. De søfarende opfordres derfor til at gemme og opbevare deres tidligere søfartsbøger. 
  • Hyrekontrakter: Gemte hyrekontrakter kan anvendes til dokumentation. Hvis en hyrekontrakt er bortkommet, kan den tidligere arbejdsgiver kontaktes.
  • Fartstidserklæring​: Rederiet på hvis skib, den søfarende har gjort tjeneste, eller den søfarendes arbejdsgiver kan udarbejde en fartstidserklæring.
  • ATP indbetalinger: Hvis der har været indbetalt ATP af den søfarendes løn, kan ATP koncernen kontaktes med henblik på dokumentation herfor.
  • Lønsedler m.v.: Er den søfarende ikke i besiddelse af ovenstående dokumentation, kan lønsedler og lignende dokumenter anvendes som dokumentation. Den søfarende skal i den forbindelse kontakte deres tidligere arbejdsgiver.

Hvis ikke ovenstående dokumentation kan fremskaffes, kan den søfarende kontakte Søfartsstyrelsen på soc@dma.dk eller på telefon 72 19 60 00, som i nogle tilfælde kan være behjælpelig med oplysninger om enkeltpersoners arbejdstid på danske skibe.

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00