Besætningsfastsættelse


Et skib kræver et vis antal besætningsmedlemmer om bord. Det er Søfartsstyrelsen, der som myndighed er ansvarlig for at fastsætte antallet og udstede de såkaldte besætningsfastsættelser.

Hvad er en besætningsfastsættelse/forhåndsfastsættelse?

Ved en besætningsfastsættelse/forhåndsfastsættelse forstås et dokument, som indeholder oplysninger om det krævede antal besætningsmedlemmer i et skibs drifts- og/eller sikkerhedsbesætning og de enkelte besætningsmedlemmers kvalifikationer.

En besætningsfastsættelse udfærdiges for nye skibe og eksisterende skibe, hvor ændringer kræver det, eller hvor ændringer gør, at rederiet ønsker det.

En forhåndsfastsættelse udstedes for:

  • et projekteret skib
  • et skib, der agtes ombygget
  • et udenlandsk skib, der agtes overført til dansk flag

Herunder kan du finde vejledende information om kompetence- og bevismæssige krav til besætninger på forskellige skibstyper:

Vejledende krav til besætningen

Ansøgning

Herunder kan du læse mere om besætningsfastsættelser for handelsskibe og fiskeskibe samt om muligheden for dispensation og forkort sejlads. Her vil du også finde adgang til vores ansøgningsblanket. ​​