Handelsskibe


Illustrativt billede

​​​​Besætningen for handelsskibe fastsættes af Søfartsstyrelsen, efter at vi har modtaget en ansøgning for det pågældende skib.

Handelsskibe omfatter:

 • Passagerskibe uanset størrelse
 • Lastskibe med en bruttotonnage over 20
 • Lastskibe med en bruttotonnage under 20 i international fart

Søfartsstyrelsen fastsætter besætningen for hvert enkelt skib under hensyntagen til skibets type, indretning, udstyr, anvendelse og fartsområde.

Ved bestemmelsen af størrelse og sammensætning af besætningen indgår en vurdering af alle opgaver og funktioner, der har betydning for ombordværende og skibets sikkerhed.

Besætningsfastsættelse

Hvis du logger ind, når du søger, får du mulighed for at gemme din ansøgning undervejs og fremfinde den senere.

Søg om besætningsfastsættelse

Sagsmappe

I denne vurdering indgår følgende elementer:

 • opretholdelse af en sikker bro- og maskinvagt
 • betjening og vedligeholdelse af redningsmidler
 • betjening og vedligeholdelse af havarikontrol, brandsluknings- og kommunikationsudstyr samt vedligeholdelse og rengøring af sikkerhedsmæssig art
 • fortøjningsopgaver
 • kostforplejning og sundhedsforhold
 • vagtordninger om bord
 • holddrift
 • arbejdsgruppers faktiske arbejdstid
 • gældende hviletidsbestemmelser
 • anvendelse af enhedsmandskab

Skibsbesætninger inddeles i to hovedgrupper:

 • Driftsbesætningen er den besætning, som anses nødvendig for at opretholde et skibs normale drift
 • Sikkerhedsbesætningen, som er den besætning, der ud over driftsbesætningen (især på passagerskibe), er nødvendig for at opfylde bemandingskravene til et skibs mønstringsruller.

Ansøgning om besætningsfastsættelse

På handelsskibe fastsætter Søfartsstyrelsen besætningen efter, at styrelsen har modtaget en ansøgning fra den pågældende ejer eller rederi.

Krav til besætningen:

Kravene til besætningen er, at skibsførere og navigations- og maskinofficerer skal have dansk sønæringsbevis. For skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, kræves dog ikke danske beviser, men et gyldigt sønæringsbevis samt dansk anerkendelsesbevis udstedt af Søfartsstyrelsen. Skibsføreren skal dog have dansk eller EU/EØS indfødsret.

Beviserne skal findes om bord i original og have STCW-konventionspåtegning.

For passagerskibe og tankskibe kan Søfartsstyrelsen forøge eller formindske kvalifikationskravene under hensyn til skibets indretning, udstyr, fartsområde og passagerantal. Fastsættes en person med duelighedsbevis i motorpasning kan denne samtidig være ansat til anden tjeneste om bord.

Som udgangspunkt fastsættes officersbesætningen i handelsskibe i overensstemmelse med nedenstående skemaer:

Skibe med en bruttotonnage under 500 i kystfart

Bruttotonnage Skibsfører Styrmand
20-99Kystskipper (STCW-regl. II/3 as Master)                         Duelighedsbevis i sejlads (STCW-regl. II/3 as Watchkeeping Officer)
100-199Bedstemand (STCW-regl. II/3 as Watchkeeping Officer)
200-499Styrmand af 4. grad (STCW-regl. II/3 as Watchkeeping Officer)                        

 

Øvrige skibe

Bruttotonnage Skibsfører Overstyrmand Øvrige styrmænd
20-2999Sætteskipper (STCW-regl. II/2 as Master)Styrmand af 3. grad (STCW-regl. II/2 as Chief Mate)Styrmand af 3. grad eller vagthavende styrmand (STCW-regl. II/1 as Watchkeeping Officer)           
3000 og deroverSkibsfører
(STCW-regl. II/2 as Master)                        
Styrmand af 1. grad (STCW-regl. II/2 as Chief Mate)                         Styrmand af 3. grad eller vagthavende styrmand (STCW-regl. II/1 as Watchkeeping Officer)       

 

Maskinofficerer

Fremdrivningseffekt (kW) Maskinchef/
Enemaskinmester
1. maskinmester Øvrige maskinmestre
100-749Duelighedsbevis i motorpasning
750-2999Skibsmaskinist af 1. grad (STCW-regl. III/3 as Chief Engineer)                         Skibsmaskinist af 2. grad (STCW-regl. III/3 as 2nd Engineer)                         Skibsmaskinist af 2. grad eller vagthavende maskinofficer (STCW-regl. III/1 as Watchkeeping Officer)                        
3000 og deroverSkibsmaskinchef (STCW-regl. III/2 as Chief                         Skibsmaskinmester af 1. grad (STCW-regl. III/2 as 2nd Engineer)                         Skibsmaskinist af 2. grad eller vagthavende maskinofficer (STCW-regl. III/1 as Watchkeeping Officer)                        

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17