FAQ om læge og helbred


​​​​​​Spørgsmål:

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at få foretaget en lægeundersøgelse?

Svar:

Du kontakter en søfartslæge, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen.

​​​​Spørgsmål:

Er sundhedsbeviset i overensstemmelse med både MLC og STCW?

Svar:

Ja, det danske sundhedsbevis lever fuldt ud op til kravene i både konventionen om søfarendes arbejdsforhold (MLC)og i STCW-konventionen.


Spørgsmål:

Jeg er læge i udlandet. Hvordan bliver jeg beskikket som søfartslæge efter de danske regler?

Svar:

Søfartsstyrelsen udpeger ikke læger i udlandet som søfartslæger. Det gælder også for læger på Færøerne og i Grønland. Lægeundersøgelser skal så vidt muligt finde sted i Danmark. En lægeundersøgelse kan dog foretages af en søfartslæge i udlandet.

Læs om lægeundersøgelse i udlandet


Spørgsmål:

Jeg er farveblind. Kan jeg blive erklæret skikket til udkig, hvis jeg anvender briller/linser/korrektion med farvefilter?

Svar:

Nej. Et farvefilter virker ved at udelukke noget af lyset, derved nedsætter man den mængde informationer det normale lys indeholder, hvilket forringer farvesynet.


Spørgsmål:

Kan jeg benytte en lægeundersøgelse fra Søværnet til at gøre tjeneste på et dansk handels- eller fiskeskibe?

Svar:

Nej. Du kan få udstedt et sundhedsbevis på baggrund af din lægeundersøgelse fra Søværnet, hvis du skal gennemgå en uddannelse eller kursus på en civil maritim uddannelsesinstitution. Du kan indsende en ansøgning herom til Søfartsstyrelsen pr. e-mail til soc@dma.dk​.


Spørgsmål:

Hvilke helbredskrav skal jeg opfylde for at komme ind på en søfartsuddannelse?

Svar:

Du skal have et sundhedsbevis uden begrænsninger for at kunne optages på en søfartsuddannelse. På erhvervsfiskeruddannelsen og maskinmesteruddannelsen stilles der ikke krav om, at du skal være skikket til udkig. På alle andre uddannelser skal du være skikket til udkig for at kunne optages.


Spørgsmål:

Skal jeg være skikket til udkig for at blive optaget på erhvervsfiskeruddannelsen?

Svar:

Nej, du skal ikke være skikket til udkig for at blive optaget på erhvervsfiskeruddannelsen, men du kan ikke efterfølgende få førerrettigheder uden at være skikket til udkig.


Spørgsmål:

Hvad gør jeg, hvis jeg er blevet erklæret uegnet til skibstjeneste?

Svar:

Du kan klage over afgørelse til enten Ankenævnet for Søfartsforhold eller til Søfartsstyrelsen. Klagefristen er otte uger fra undersøgelsestidspunktet.

Læs om klagemuligheder

Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00