Lægeundersøgelse


Illustrativt billede

​​​​​​​​​​​​​For at kunne arbejde om bord på et dansk skib, herunder fiskeskibe, skal du regelmæssigt gennemgå en lægeundersøgelse og ved lægeundersøgelsen erklæres egnet til skibstjeneste.

Er du mellem 16 og 18 år, skal du undersøges med højst 12 måneders mellemrum. Er du fyldt 18 år, kan du normalt nøjes med at blive undersøgt hvert andet år.

Sundhedsbeviser på baggrund af lægeundersøgelser udstedes kun til søfarende​ eller fiskere.
Det er altid søfartslægen, der afgør, om du som søfarende er egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger.
Afgørelsen træffes under hensyn til den søfarendes eller fiskerens helbred og sikkerhed, den øvrige besætning og skibets sikkerhed.

For dykkere gælder særlige regler. Det gælder også syns- og høreprøve for fritidssejlere.

Søfartslæger, lægeundersøgelse og sundhedsbevis

Er du søfarende eller fisker?

Læs mere om definitionen af søfarende og fiskere under ansættelsesforhold.

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00