Betaling for lægeundersøgelse


​​​​​​​Den søfarende eller fiskeren skal selv betale for lægeundersøgelsen, men kan få beløbet refunderet af sin arbejdsgiver mod forevisning af kvittering. Det gælder også for studerende, der har indgået en uddannelsesaftale.

Har man ikke en arbejdsgiver på det tidspunkt, hvor lægeundersøgelsen finder sted, kan den første arbejdsgiver, hvor man bliver ansat, refundere beløbet, hvis den originale kvittering fra søfartslægen forevises.

Søfartsstyrelsen betaler for lægeundersøgelser af studerende på søfartsskoler, fiskeriskoler og skoleskibe, hvor der er krav om at have et sundhedsbevis ved optagelsen på den maritime uddannelse.

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00