Ansøgning om at blive søfartslæge


​​​Man skal ansøge Søfartsstyrelsen om at blive godkendt som søfartslæge.

Godkendelse som søfartslæge

For at komme i betragtning som søfartslæge skal man opfylde følgende kriterier:

  • Man skal være speciallæge i almen medicin
  • Man skal som minimum stå i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister og helst have et ydernummer
  • Man skal have lavet en aftale med en søfartslæge om at blive sidemandsoplært

Ansøgningen kan indsendes pr. e-mail til soc@dma.dk. Ansøgningen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

  • Navn og adresse
  • Dokumentation for uddannelse i almen medicin
  • Hvor man driver sin praksis
  • Hvilken søfartslæge, der skal sidemandsoplære, herunder dennes autorisationsnummer som søfartslæge.

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00