Klage over lægeundersøgelser


​​​Klage til Ankenævnet for Søfartsforhold

Der kan klages til Ankenævnet for Søfartsforhold over den lægeundersøgelse, som en søfartslæge i enten Danmark eller i udlandet har foretaget. Dette gælder dog ikke for klager over syns- og høreevne.

Søfarende, fiskere, rederiet eller Søfartsstyrelsen kan indgive en klage. Klagen skal være indgivet senest otte uger efter undersøgelsesdatoen.

Klagen skal sendes til:

Ankenævnet for Søfartsforhold, Sekretariatet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.: 72 40 56 00
E-mail:  anke@naevneneshus.dk

Klage over syns- og høreevnen

Hvis den søfarende, fiskeren eller rederiet vil klage over søfartslægens afgørelse om syns- og høreevnens betydning for arbejdet om bord i skibet, skal klagen sendes til:

Søfartsstyrelsen
Søfartspolitik, Jura og Søfartssociale forhold
Carl Jacobsens Vej 31
2500 Valby

Klagen kan også indsendes pr. e-mail til jus@dma.dk.

Klagen skal være indgivet senest otte uger efter undersøgelsesdatoen.​

 Kontakt

Søfarende og certifikater
Lya Jytte Frantzen, Kontorfuldmægtig
+45 72 19 61 46