Klage over lægeundersøgelser


​​​​​​​​Klage til Ankenævnet for Søfartsforhold

Der kan klages til Ankenævnet for Søfartsforhold over den lægeundersøgelse, som en søfartslæge i enten Danmark eller i udlandet har foretaget. Dette gælder dog ikke for klager over syns- og høreevne.

Søfarende, fiskere, rederiet eller Søfartsstyrelsen kan indgive en klage. Klagen skal være indgivet senest otte uger efter undersøgelsesdatoen.

Klagen skal sendes til:

Ankenævnet for Søfartsforhold, Sekretariatet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.: 72 40 56 00
E-mail:  anke@naevneneshus.dk

www.naevneneshus.dk

Når du mailer til Ankenævnet, bedes du undlade at anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, da forbindelsen ikke er krypteret. Hvis du indsender dokumentation, hvor dit CPR-nummer fremgår, bør du dække de sidste 4 cifre.

Klage over syns- og høreevnen

Hvis den søfarende, fiskeren eller rederiet vil klage over søfartslægens afgørelse om syns- og høreevnens betydning for arbejdet om bord i skibet, skal klagen sendes til:

Søfartsstyrelsen
Søfarende og certifikater
Caspar Brands Plads 9
4220 Korsør

Klagen kan også indsendes pr. e-mail til soc@dma.dk.

Klagen skal være indgivet senest otte uger efter undersøgelsesdatoen.​

Når du mailer til os, bedes du undlade at anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, da forbindelsen ikke er krypteret. Hvis du indsender dokumentation, hvor dit CPR-nummer fremgår, bør du dække de sidste 4 cifre.

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00