Lægeundersøgelse i Danmark


Billede af lægeundersøgelse

​​​Lægeundersøgelsen må i Danmark kun udføres af søfartslæger, som er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Her finder du listen over godkendte søfartslæger i Danmark.

Lægeundersøgelse i Danmark

Den søfarende eller fiskeren anbefales at aftale tid med søfartslægen og til lægeundersøgelsen medbringe:

  • Legitimation (søfartsbog, pas, kørekort eller anden billede-ID)
  • Sundhedsbevis, hvis man har et i forvejen

Søfartslægen udsteder og påtegner sundhedsbeviset i forlængelse af lægeundersøgelsen. Hvis den søfarende eller fiskeren bliver erklæret for uegnet til skibstjeneste, skal søfartslægen stadig udlevere et sundhedsbevis med denne påtegning til den søfarende eller fiskeren.

Hvis en læge, der ikke er godkendt som søfartslæge, foretager en lægeundersøgelse, er den ugyldig.
Søfarende og fiskere må ikke få udstedt sundhedsbevis eller mønstre på et dansk skib på baggrund af en sådan undersøgelse.​​​

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00