Lægeundersøgelse i Danmark


​Lægeundersøgelsen må i Danmark kun udføres af søfartslæger, som er udpeget af Søfartsstyrelsen. 

Den søfarende eller fiskeren anbefales at aftale tid med søfartslægen og til lægeundersøgelsen medbringe:

  • Legitimation (søfartsbog, pas, kørekort eller anden billede-ID)
  • Sundhedsbevis, hvis man har et sådant i forvejen

Søfartslægen udsteder og påtegner sundhedsbeviset i forlængelse af lægeundersøgelsen. Hvis den søfarende eller fiskeren bliver erklæret for uegnet til skibstjeneste, skal søfartslægen stadig udlevere et sundhedsbevis med denne påtegning til den søfarende eller fiskeren.

Hvis en læge, der ikke er udpeget som søfartslæge, foretager en lægeundersøgelse, er den ugyldig. Søfarende og fiskere må ikke få udstedt sundhedsbevis eller mønstre på et dansk skib på baggrund af en sådan undersøgelse.

​​​

 Kontakt

Søfarende og certifikater
Lya Jytte Frantzen, Kontorfuldmægtig
+45 72 19 61 46