Lægeundersøgelse i udlandet


Billede af lægeundersøgelse

​​​​​​Hvis man får foretaget lægeundersøgelsen i udlandet, skal dette ske hos en læge, som i det pågældende land er autoriseret eller anerkendt som søfartslæge – det er dog skibsføreren på et dansk skib, som skal udstede og påtegne sundhedsbeviset, samt indberette undersøgelsens resultat til Søfartsstyrelsen.

Lægeundersøgelse i udlandet

Lægen skal anvende den danske lægeundersøgelse for søfarende og fiskere efter de danske regler.

Lægen skal anvende følgende blanket og vejledning "Medical certificate for examination of seafarers​".

Den søfarende eller fiskeren anbefales at aftale tid med lægen og til lægeundersøgelsen medbringe:

  • Legitimation (søfartsbog, pas, kørekort eller anden billede-ID)
  • Sundhedsbevis, hvis man har et i forvejen

Skibsføreren skal indberette undersøgelsens resultat ved at sende en e-mail til soc@dma.dk.

Når du mailer til os, bedes du undlade at anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, da forbindelsen ikke er krypteret. Hvis du indsender dokumentation, hvor dit CPR-nummer fremgår, bør du dække de sidste 4 cifre.

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00