Lægeundersøgelse i udlandet


​​​Hvis man får foretaget lægeundersøgelsen i udlandet, skal dette ske hos en læge, som i det pågældende land er autoriseret eller anerkendt som søfartslæge – det er dog skibsføreren på et dansk skib, som skal udstede og påtegne sundhedsbeviset, samt indberette undersøgelsens resultat til Søfartsstyrelsen.

Lægen skal anvende den danske lægeundersøgelse for søfarende og fiskere efter de danske regler. Lægen skal anvende blanketten "Medical certificate for examination of seafarers".

Hent blanketten "Medical certificate for examination of seafarers".

Den søfarende eller fiskeren anbefales at aftale tid med lægen og til lægeundersøgelsen medbringe:

  • Legitimation (søfartsbog, pas, kørekort eller anden billede-ID)
  • Sundhedsbevis, hvis man har et sådant i forvejen

Skibsføreren kan indberette undersøgelsens resultat ved at sende en e-mail til soc@dma.dk.

 

 Kontakt

Søfarende og certifikater
Lya Jytte Frantzen, Kontorfuldmægtig
+45 72 19 61 46