Sundhedsbevis for søfarende og fiskere


​​​​​​Enhver søfarende og fisker på et dansk skib skal have et gyldigt sundhedsbevis, hvor den søfarende er erklæret egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger.
Sundhedsbeviset kaldes også for "den blå bog".

Udstedelse af sundhedsbevis - "Blå bog"

Sundhedsbeviset udstedes efter lægeundersøgelsen hos en søfartslæge i Danmark eller af skibsføreren ved lægeundersøgelse udført i udlandet.

Det danske sundhedsbevis er i fuld overensstemmelse med konventionen om søfarendes arbejdsforhold (MLC) og med STCW-konventionen.

Er et sundhedsbevis bortkommet, kan Søfartsstyrelsen udstede et nyt bevis. Kontakt da venligst soc@dma.dk.

Når du mailer til os, bedes du undlade at anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, da forbindelsen ikke er krypteret. Hvis du indsender dokumentation, hvor dit CPR-nummer fremgår, bør du dække de sidste 4 cifre.

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00