Synskravene i Manila-ændringerne til STCW-konventionen


​​​​​​​STCW-konventionen blev i 2010 ændret ved de såkaldte Manila-ændringer. Derved skete der en skærpelse af synskravene for søfarende og fiskere, således at synsstyrken til brug for udkigstjeneste uden korrektion på hvert øje skal være på mindst 0,1 (6/60). Synsstyrken med korrektion skal på hvert øje være på mindst 0,5 (6/12).

Den enkelte søfartslæger skal fortsat følge synskravene, der fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere, ved deres afgørelser om syn, medmindre den søfarende eller fiskeren ved lægeundersøgelsen over for søfartslægen fremviser en dispensationsskrivelse fra Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen har hidtil givet dispensationer til de søfarende og fiskere, som inden 1. januar 2012 kunne skikkes til udkig og med en lavere synsstyrke end 0,5 med henblik på, at de kunne fortsætte deres erhverv. Dispensationerne kunne gives til og med den 31. december 2015 og ville have virkning til og med den 31. december 2016.

Det er dog nu blevet muligt fortsat at kunne give sådanne dispensationer, hvis den pågældende er erhvervssøfarende og er blevet lægeundersøgt og skikket til udkig før den 1. januar 2012 efter de dagældende regler om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere.

Søfarende eller fiskere kan ansøge Søfartsstyrelsen om dispensation. Ansøgningen skal sendes til soc@dma.dk.

Der vil ikke blive dispenseret for søfarende eller fiskere, som er førstegangsudmønstrende.
Der vil heller ikke blive dispenseret, hvis man er farveblind.

Når du mailer til os, bedes du undlade at anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, da forbindelsen ikke er krypteret. Hvis du indsender dokumentation, hvor dit CPR-nummer fremgår, bør du dække de sidste 4 cifre.

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00