Erklæret uegnet til skibstjeneste


​​​​​​​Hvis man som søfarende eller fisker er blevet erklæret uegnet til skibstjeneste, er det ikke tilladt at få foretaget en ny lægeundersøgelse hos en søfartslæge.

Det er dog muligt at ansøge Søfartsstyrelsen om tilladelse til at få foretage en ny lægeundersøgelse. Ansøgningen om fornyet lægeundersøgelse kan indsendes pr. e-mail til soc@dma.dk med angivelse af følgende oplysninger:

  • Navn og fødselsdato.
  • Hvornår du blev lægeundersøgt
  • Har du tidligere fået udstedt sundhedsbevis?
  • Hvorfor vil du have tilladelsen? Husk at vedlægge eventuel dokumentation

Vær opmærksom på, at man også har mulighed for at klage over søfartslægens afgørelse, hvis man er blevet erklæret uegnet til skibstjeneste.

Læs om klagemuligheder.

Når du mailer til os, bedes du undlade at anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, da forbindelsen ikke er krypteret. Hvis du indsender dokumentation, hvor dit CPR-nummer fremgår, bør du dække de sidste 4 cifre.

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00