Erklæret uegnet til skibstjeneste


​​​Hvis man som søfarende eller fisker er blevet erklæret uegnet til skibstjeneste, er det ikke tilladt at få foretaget en ny lægeundersøgelse hos en søfartslæge.

Det er dog muligt at ansøge Søfartsstyrelsen om tilladelse til at få foretage en ny lægeundersøgelse. Ansøgningen om fornyet lægeundersøgelse kan indsendes pr. e-mail til jus@dma.dk med angivelse af følgende oplysninger:

  • Navn og CPR-nr.
  • Hvornår du blev lægeundersøgt
  • Har du tidligere fået udstedt sundhedsbevis?
  • Hvorfor vil du have tilladelsen? Husk at vedlægge eventuel dokumentation

Vær opmærksom på, at man også har mulighed for at klage over søfartslægens afgørelse, hvis man er blevet erklæret uegnet til skibstjeneste.

Læs om klagemuligheder.

 Kontakt

Søfarende og certifikater
Lya Jytte Frantzen, Kontorfuldmægtig
+45 72 19 61 46