Skole- og kursusgodkendelser


Illustrativt billede

​​​​​​​​​​​​​​​​Søfartsstyrelsen har ansvaret for at godkende de maritime kurser, der udbydes efter vores bekendtgørelser og uddannelsesplaner.

Hvis du ønsker at blive godkendt til at udbyde maritime kurser, kan du læse mere om kravene til dette under punktet Maritime kurser.

Hvis du ønsker at læse mere om de maritime uddannelser, kan du herunder finde link til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Oversigt over uddannelser ved de maritime uddannelsesinstitutioner

Oversigt over rederier der er godkendt til praktik

Godkendte kurser

Leder du efter et specifikt kursus, kan du herunder se en oversigt over godkendte kurser og kursusudbydere. Hvis du klikker på navnene på de enkelte kursusudbydere, bliver du ledt videre til deres hjemmesider. Her kan du læse mere om kurserne og eventuelt tilmelde dig.

 

Oversigt over godkendte kurser

Kursusudbyder Kursus

SIMAC

Svendborg

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • ​Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • GMDSS Radiokursus:
  • General Operator's Certificate (GOC)
  • Restricted Operator's Certificate (ROC)
 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere.
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere.
 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • §5 Krisestyring og menneskelig adfærd
  • §6 Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet
  • §7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • On board assessment af udenlandske skibsofficerer.
 • Kursus i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System
 • Full Mission brosimulatorkursus (STCW Reg. II/1 og II/2)
 • ​Uddannelse og træning I RADAR og ARPA

Se link til øvrige uddannelser

MARTEC

(Skagen Skipperskole)

(Skoleskibet Danmark)

Frederikshavn

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)                    
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Uddannelse i maritim sikring af skibe:
  • ​​Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
  • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)
  • Kursus som sikringsofficer (Ship Security Officer, SSO) (STCW A-VI/5)
 • GMDSS Radiokursus:
  • Restricted Operator's Certificate (ROC)
  • General Operator's Certificate (GOC)
 • ​Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • ​§5 Krisestyring og menneskelig adfærd
  • §6 Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet
  • §7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser
 • Kursus i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System
 • Full Mission brosimulatorkursus (STCW Reg. II/1 og II/2)
 • Uddannelse og træning I RADAR og ARPA
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere
 • On board assessment af udenlandske skibsofficerer
 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)​
 • Duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe
 • Duelighedsprøve i motorpasning

Se link til øvrige uddannelser

Københavns Maskinmesterskole

Kgs. Lyngby

 • Duelighedsprøve i motorpasning

Se link til øvrige uddannelser

Århus Maskinmesterskole

Århus

 • Duelighedsprøve i motorpasning
 • Kursus for tjeneste i skibe omfattet af IGF-koden:
  • ​Grundlæggende træning for søfarende om bord på skibe omfattet af IGF-koden​
  • Ledelse af operationer på skibe omfattet af IGF-koden​​​

Se link til øvrige uddannelser

Fredericia Maskinmesterskole

Fredericia

 

Se link til øvrige uddannelser

Marstal Navigationsskole

Marstal

 • Kursus i tankskibsoperationer:
  • Grundlæggende tankskibsoperationer i olie- og kemikalietankskibe (STCW A-V/1-1-1)
  • Grundlæggende tankskibsoperationer i gastankskibe (STCW A-V/1-2-1)
  • Ledelse af operationer i olietankskibe (STCW A-V/1-1-2)
  • Ledelse af operationer i kemikalietankskibe (STCW A-V/1-1-3)
  • ledelse af operationer i gastankskibe (STCW A-V/1-2-2)
    
 • Full Mission brosimulatorkursus (STCW Reg. II/1 og II/2)
 • Kursus i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System
 • GMDSS Radiokursus:
  • General Operator's Certificate (GOC)
  • Restricted Operator's Certificate (ROC)
 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere
 • Uddannelse og træning i RADAR og ARPA
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Uddannelse i maritim sikring af skibe:
  • ​Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
  • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)
  • Kursus som sikringsofficer (Ship Security Officer, SSO) (STCW A-VI/5)
 • On board assessment af udenlandske skibsofficerer.
 • Duelighedsprøve i motorpasning

Se link til øvrige uddannelser

Grønlands Maritime Center/Imarsiornermik Ilinniarfik

Nuuk/Paamiut

 • Uddannelsen til sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad
 • Uddannelsen til kystskipper og fiskeskipper af 3. grad
 • Skibsassistentuddannelsens grundmodul
 • Skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul
 • Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere
 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Kursus i brandbekæmpelse for skibsofficerer (STCW A-VI/1-2 og A-VI/-3)
 • GMDSS Radiokursus:
  • General Operator's Certificate (GOC)
  • Restricted Operator's Certificate (ROC)
  • Long Range Certificate (LRC)

Svendborg Søfartsskole

Svendborg

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4) 

 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe
 • Kursus i brandbekæmpelse for skibsofficerer
 • Duelighedsprøve i motorpasning
 • Duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe

Se link til øvrige uddannelser

Skoleskibet Georg Stage

København

Se link til øvrige uddannelser

Fiskeriskolen EUC Nordvest

Thyborøn

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste B
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste C
 • Duelighedsprøve i sejlads for fiskere
 • Duelighedsprøve i motorpasning
 • Duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe

Se link til øvrige uddannelser

Center for det Maritime Sundhedsvæsen

Fanø/Mumbai/Manila

 • Sygdomsbehandler til medicinkiste A
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste B
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste C
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste C+P

Force Technology

Lyngby

 • ​Kursus for tjeneste i skibe omfattet af Polarkoden:
  • Grundlæggende træning for skibe i polare farvande​
  • Ledelse af operationer for skibe i p​olare farvande
 • Full Mission brosimulatorkursus (STCW Reg. II/1 og II/2)

Nordsjællands Brandskole

Helsingør

 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Kursus i brandbekæmpelse for skibsofficerer (STCW A-VI/1-2 og A-VI/-3)

Falck Safety Service

Esbjerg

 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Kursus i brandbekæmpelse for skibsofficerer (STCW A-VI/1-2 og A-VI/-3)
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, (STCW A-VI/2-2)
 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)           

RESC. Rednings- og SikkerhedsCenter

Korsør

 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Kursus i brandbekæmpelse for skibsofficerer (STCW A-VI/1-2 og A-VI/-3)

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, (STCW A-VI/2-2)

Nordjyllands Beredskab

Frederikshavn

 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe (STCW A-VI-3)
 • Kursus i genopfriskning af grundlæggende uddannelse i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-1 og STCW A-VI/1-2) 

Østjyllands Brandvæsen

Århus

 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Kursus i brandbekæmpelse for skibsofficerer (STCW A-VI/1-2 og A-VI/-3)
 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • ​Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)

Danske Rederier - Danish Shipping Academy

​København​

 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Green-Jakobsen

København

 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere
 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • §2 Generel sikkerhedstræning (for DFDS)

SAMAJU Uddannelser ApS

Svendborg/Helsingborg

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, (STCW A-VI/2-2)
 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Uddannelse i maritim sikring af skibe
  • Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
  • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)
 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • §2 Generel sikkerhedstræning
  • §5 Krisestyring og menneskelig adfærd
  • §6 Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet
  • §7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser
 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)

Scandlines A/S

København

 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • §2 Generel sikkerhedstræning
  • §5 Krisestyring og menneskelig adfærd
  • §6 Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet
  • §7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser

(Rederiet er kun godkendt til at afholde kurserne for egne ansatte)

Maersk Training Esbjerg A/S

Esbjerg


 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Kursus i brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, (STCW A-VI/2-2)

Maersk Training Svendborg

Svendborg

 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Uddannelse i maritim sikring af skibe:
  • Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
  • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)
  • Kursus som sikringsofficer (Ship Security Officer, SSO) (STCW A-VI/5)
 • Kursus i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere.

MarCore Development

Svendborg

 • Uddannelse i maritim sikring af skibe:
 • Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
  • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)
  • Kursus som sikringsofficer (Ship Security Officer, SSO) (STCW A-VI/5)

Lloyd's Register

Hellerup

 • Uddannelse i maritim sikring af skibe:
 • Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
  • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)
  • Kursus som sikringsofficer (Ship Security Officer, SSO) (STCW A-VI/5)

Molslinjen A/S​

Århus C
 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • §2 Generel sikkerhedstræning
  • §5 Krisestyring og menneskelig adfærd
  • §6 Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet
  • §7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser

(Rederiet er kun godkendt til at afholde kurserne for egne ansatte)

Hjejlen ApS

 Silkeborg

 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • §2 Generel sikkerhedstræning

(Rederiet er kun godkendt til at afholde kurset for egne ansatte)

SAT-Training

Esbjerg

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, (STCW A-VI/2-2)

Clipper Marine Services - INDIA

Mumbai, Indien.

 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)

TORM A/​S

Hellerup

 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere
 • Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

SEA HEALTH & WELFARE

Rødovre
 • Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe)

FURUNO INS Training Center

Hvidovre

 • ​Kursus i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System
 • Kursus for tjeneste i skibe omfattet af Polarkoden:
  • Grundlæggende træning for skibe i polare farvande​
  • Ledelse af operationer for skibe i polare farvande

VIKING Saatsea APS

Esbjerg

 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Brandbekæmpelse i skibe (STCW A-VI/1-2)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både (STCW A-VI/2-1)
 • Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, (STCW A-VI/2-2)
 • Brandledelse i skibe (STCW A-VI/3)
 • Kursus i generelt sikringsberedskab (STCW A-VI/6-1)
 • Kursus i særlige sikringsopgaver (STCW A-VI/6-2)
 • Kursus som sikringsofficer (Ship Security Officer, SSO) (STCW A-VI/5)
 • Særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe:
  • Vejledning af passagerer i nødsituationer (STCW A-V/2-1)
  • Sikkerhedstræning for personel der yder direkte service over for passagerer i passagerområder (STCW A-V/2-2)
  • Krisestyring og menneskelig adfærd (STCW A-V/2-3)
  • Passagersikkerhed (STCW A-V/2-4)
Copenhagen Airport Rescue and Firefighting Academy - CARFA

København
 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m.:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
Søværnets Center for Taktik
 • GMDSS Radiokursus:
  • General Operator's Certificate (GOC)
  • Restricted Operator's Certificate (ROC)
 • Kursus i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System
 • Uddannelse og træning i RADAR og ARPA
​​Hjemmeværnsskolen
Marinestation Slipshavn
5800 Nyborg
 • ​​GMDSS Radiokursus:
  • Restricted Operator's Certificate (ROC)
Navigations- & VHF skolen
Mogens Larsen
Perlevej 11
3650 Ølstykke
 • GMDSS Radiokursus:
  • ​Restricted Operator's Certificate (ROC)
Marineskolen.dk
Jørgen Eriksen
Froensevej 15​​
4863 Eskildstrup​​
 • GMDSS Radiokursus:
  • ​Restricted Operator's Certificate (ROC)
 • Grundlæggende kursus i søsikkerhed:
  • Søsikkerhed (STCW A-VI/1-1)
  • Førstehjælp (STCW A-VI/1-3)
  • Personlig sikkerhed (STCW A-VI/1-4)
 • Sygdomsbehandler til medicinkiste C

 

Oversigt over bemyndigede til at afholde duelighedsprøve i motorpasning​ ​

​Orlogskaptajn Bjarne Nilsson
Søværnets Teknikkursus
P. Løwenørns Vej
Nyholm
1439 København K
 • Duelighedsbevis i motorpasning
​Skibsmontør
Hans David Ezekiassen
C/O Imarsiornermik Ilinniarfik/ Grønlands Maritime Center
Farip Aqq. 2, Box 4052
3900 Nuuk (Godthåb)
Grønland
 • Duelighedsbevis i motorpasning
​Svend Bjerge
C/O Imarsiornermik Ilinniarfik/ Grønlands Maritime Center
Farip Aqq. 2, Box 4052
3900 Nuuk (Godthåb)
Grønland
 • ​Duelighedsbevis i motorpasning
Maskinmester Erik Kristensen
P. Corneliusvej 13
Strib
5500 Middelfart​
 • Duelighedsbevis i motorpasning
​Maskinmester Leif B. Christensen
Trøjborggyden 16
5450 Otterup
 • Duelighedsbevis i motorpasning
​​Maskinmester Tom Jonsson
Marstal Navigationsskole
Ellenet 10
5960 Marstal
 • Duelighedsbevis i motorpasning
​Skibsinspektør N. Nedergaard-Hansen
Klosterhedevej 37
7600 Lemvig
 • ​Duelighedsbevis i motorpasning
​​Leo Holm Petersen
Ommelsvejen
5960 Marstal
 • ​​Duelighedsbevis i motorpasning
​Maskinmester Finn S. Busk
Nujissiorfiit
Paamiut Elværk
3940 Paamiut
 • Duelighedsbevis i motorpasning
​Vand- og varmemester Ole Dal Nielsen
Nujissiorfiit
3940 Paamiut
 • ​Duelighedsbevis i motorpasning
Filip Sivertsen
Pupik 5-002
3905 Nuussuaq
 • ​Duelighedsbevis i motorpasning
Søren Justesen
Postboks 502​
Qipoqqaq B 950 lejlighed 105
3940 Paamiut
 • ​Duelighedsbevis i motorpasning

Allan Juhl Larsen
SIMAC - Svendborg
ajl@simac.dk
tlf: +45 72 21 55 62

 • ​Duelighedsbevis i motorpasning

Bo Boye - København
Maskinmesterskolen København
boyenok@gmail.com

 • ​Duelighedsbevis i motorpasning

​Christian Hørby Jensen
Egtved
chrhj406@gmail.com
tlf: +45 50 41 56 18

 • ​Duelighedsbevis i motorpasning
Peter Ingham
Center for Maritim Uddannelse (CMU)
tlf: +45 60 90 25 28
 • ​Duelighedsbevis i motorpasning
Nis Kørner
Kirkestræde 41
5960 Marstal
nis.koerner@mail.tele.dk
tel: +45 62 53 31 36
tel: +45 24 42 00 68​​
 • ​Duelighedsbevis i motorpasning

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17