Uddannelsesplaner


Billede af redningsflåde

​​​Søfartsstyrelsen fastsætter krav til indholdet i de maritime kurser både i form af uddannelsesplaner og bekendtgørelser.

Herunder finder du en oversigt over disse kurser.

Brandbekæmpelse

Kursus i brandbekæmpelse i skibe

Kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe

Genopfriskning af grundlæggende uddannelse i brandbekæmpelse i skibe​

Søredning

Kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både

Kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både (undtagen hurtiggående mand-over-bord både)

Grundlæggende kursus i søsikkerhed


Navigation

Kursus i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System

Kursus i betjening af RADAR og ARPA

Full-Mission-brosimulatorkursus


Maritim sikring af skibe (SSO m.m.)

Bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring af skibe


Duelighedsprøver

Duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe

Duelighedsprøve i sejlads for fiskere

Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsprøve i motorpasning

Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v.


Dansk søfartslovgivning

Kursus i dansk søfartslovgivning, skibsadministration og arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Kursus i dansk søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere

Kursus i dansk søfartslovgivning, skibsadministration og arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

On-board assessment af udenlandske skibsofficerer


Arbejdsmiljø

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe


GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om udstedelse af kaldesignaler og identifikationsnumre til skibe samt om SRC-radioprøver

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17