Anerkendelsesbevis


Her kan du læse om danske anerkendelsesbeviser til udenlandske søfarende og påtegningsbevis for udenlandske skibskokke.

Anerkendelsesbevis

Et dansk anerkendelsesbevis er et bevis til en søfarende, som ikke har en dansk eksamen eller dansk sønæringsbevis, men som gerne vil sejle på et skib under dansk flag.

Hvis du har et gyldigt sønæringsbevis fra EU, Norge, Island eller Liechtenstein, kan du søge om et dansk anerkendelsesbevis. Kommer du fra et andet land, som Danmark har en aftale med om anerkendelse af Sønæringsbeviser, kan du kun søge igennem rederiet eller deres repræsentant.

Hologrammet udgår

Fra den 15. juni 2015 udsteder Søfartsstyrelsen sønærings-, kvalifikations- og anerkendelsesbeviser på nyt certifikatpapir. I stedet for hologrammet med skoleskibet ”Danmark” vil certifikatet have et tørstempel med det danske rigsvåben.

Påtegningsbevis for udenlandske skibskokke

Hvis du er udenlandsk kok og gerne vil arbejde på et skib i Handelsflåden under dansk flag, skal du have et påtegningsbevis for udenlandske skibskokke fra Søfartsstyrelsen.

Udenlandske skibskokke fra EU/EØS-land:
Skibskokke fra andre EU-lande godkendes ud fra deres skibskokkebevis fra deres eget land.

Udenlandske skibskokke uden for EU/EØS:
Skibskokke fra lande uden for EU/EØS skal derimod først godkendes fra rederiets side. Det gør rederiet ved hjælp af en såkaldt "48/24-erklæring", der bekræfter, at du har en læretid på 48 måneder som skibskok, hvoraf de 24 måneder har været på et søgående skib.

Søfartsstyrelsen har godkendt følgende skole til uddannelsen af skibskokke til danske skibe.

  • Catering Academy, OSM Maritime Services, INC.

Ansøg online om bevis

Du kan som reder, agent eller søfarende søge om anerkendelsesbevis.

Ansøg om bevis


Praktisk info om ansøgning af beviser

Når du ansøger online, så skal du have dit betalingskort klar. Hvis du søger på vegne af et rederi, eller du er en udenlandsk agent, skal du bruge rederiets CVR-nummer. Du kan også vælge at logge på med din medarbejdersignatur.  Et bevis koster 500 kroner foruden EU-skibskokkebeviser.

Du skal vedhæfte følgende til sidst i din ansøgning:

  • Vellignende digitalt pasfoto med hvid baggrund
  • Relevant dokumentation i digital form

Leveringstid og kvittering

Vi har en sagsbehandlingstid på to til tre uger, men husk altid at ansøge i god tid.

Efter ansøgning modtager du to e-mails. Én med en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget sammen med et sagsnummer, og én med en kvittering for din betaling. Du betaler forud og opkræves derfor med det samme på dit betalingskort, når du har ansøgt.

Hvis du har spørgsmål eller skal sende yderligere dokumentation om din sag, skal du huske at opgive dit sagsnummer i din e-mail.