Anerkendelsesbevis


​​​​​​​​Anerkendelsesbeviser udstedes af Søfartsstyrelsen på baggrund af den søfarendes udenlandske ​​​​sønæringsbevis (certificate of competency). Søfartsstyrelsen udsteder også påtegningsbevis for udenlandske skibskokke.

Et dansk anerkendelsesbevis er til en søfarende uden dansk eksamen eller dansk sønæringsbevis, som ønsker at sejle på skibe under dansk flag. ​

Ansøg online om beviser

Du skal ansøge online om beviser. Det gælder førstegangsudstedelse og fornyelse, eller hvis dit bevis er bortkommet.

Det er typisk rederier og agenter, der søger om anerkendelsesbeviser på vegne af de søfarende.
Hvis du er borger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein, kan du selv søge om et dansk anerkendelsesbevis.

Hvis du søger som rederi eller agent, skal du bruge rederiets CVR-nummer.

Når du søger, skal du have dit NemID eller din medarbejdersignatur samt betalingskort klar. Et bevis koster 500 kroner. Du skal vedhæfte et digitalt foto med ensfarvet baggrund, som følger reglerne for pasfoto.

Søg om bevis

Vi har i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 hverdage, men husk altid at søge i god tid.

Efter ansøgning modtager du to e-mails. Én med en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget, sammen med et sagsnummer, og én med en kvittering for din betaling. 

Hvis du har spørgsmål eller skal sende yderligere dokumentation til din sag, skal du besvare den e-mail, du har modtaget med dit sagsnummer.

Når du mailer til os, bedes du undlade at anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, da forbindelsen ikke er krypteret. Hvis du indsender dokumentation, hvor dit CPR-nummer fremgår, bør du dække de sidste 4 cifre.

​Udstedelse af anerkendelsesbevis

  • Alle udenlandske officerer skal have anerkendelsesbevis; menige søfarende skal ikke have anerkendelsesbevis.
  • Alle skal have en dansk lægeattest (sundhedsbevis for søfarende og fiskere​).
  • Seniorofficerer skal have Danish Maritime Legislation kursus.
  • Skibsførere skal have Danish Maritime Legislation kursus for masters.

Se checkliste for specifikke krav til de forskellige typer af anerkendelsesbeviser.

Søfartsstyrelsen kan udstede et CRA (​confirmed receipt of application), som er et midlertidigt bevis gældende i op til 3 måneder. Der udstedes kun CRA ved anmodning efter indsendt ansøgning. Der udstedes ikke CRA til skibsførere. 

Se listen over lande, som har en anerkendelsesaftale med Danmark​.

​Påtegningsbevis for udenlandske skibskokke

Hvis du er udenlandsk kok og gerne vil arbejde på et skib i handelsflåden under dansk flag, skal du have et påtegningsbevis for udenlandske skibskokke fra Søfartsstyrelsen.

Udenlandske skibskokke fra EU/EØS​

Skibskokke fra andre EU-/EØS-lande anerkendes ud fra deres skibskokkebevis fra deres eget land.

Udenlandske skibskokke uden for EU/EØS

Skibskokke fra lande uden for EU/EØS skal først godkendes fra rederiets side ved hjælp af en "48/24-erklæring", der bekræfter, at du har en læretid på 48 måneder som skibskok, hvoraf de 24 måneder har været på et søgående skib.

Søfartsstyrelsen har godkendt følgende skole til uddannelse af skibskokke til danske skibe:

  • Catering Academy, OSM Maritime Services, INC.

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Beviser
+45 72 19 60 15