Kvalifikationsbevis


Når du afslutter kurser, er der en række forskellige beviser, du skal ansøge om online. Her kan du læse om kvalifikationsbeviser.

Et kvalifikationsbevis er for eksempel et befaren- eller ubefaren skibsassistentbevis, vagtholdsbevis eller et tankskibsbevis. Et bevis som bedstemand er ikke et kvalifikationsbevis, men et sønæringsbevis.

Disse beviser, undtagen tankskibsbeviser, bliver udstedt af vores godkendte uddannelsesinstitutioner, når du afslutter et kursus. Tankskibsbeviser udstedes kun af Søfartsstyrelsen efter afsluttet kursus.​

Tankskibsbeviser

Førstegangsudstedelse af tankskibsbeviser:
Når du har taget et specialkursus for olie-, kemikalie- eller gastankskibe, og har erhvervet tre måneders fartstid som skibsofficer på det tilsvarende tankskib, udsteder Søfartsstyrelsen et bevis ved digital ansøgning.

Ansøg online om dine beviser

Du skal ansøge online om dine beviser. Det gælder både førstegangsudstedelse, en fornyelse, en generhvervelse eller hvis dit bevis er bortkommet.

Når du ansøger via blanketten, kan du vælge enten at logge ind med NemID eller uden NemID.

Forskellen er, at hvis du logger ind med NemID, kan du gemme din ansøgning undervejs, i din sagsmappe eller når du søger om dit bevis. Det giver dig mulighed for at fremfinde den gemte ansøgning senere og arbejde videre med denne.

Hvis du vælger at logge ind uden NemID, kan du ikke gemme undervejs, så ansøgningen skal udfyldes helt.

Indberetning af fartstid

Før du søger om bevis med fartstidskrav, skal du indberette din fartstid via ”Min side”.

Se, hvordan du gør det under menupunktet Fartstid.

Søg om bevis

Min sagsmappe

Fornyelse af tankskibsbeviser:
For at få fornyet dit bevis til tankskibe, skal du have sejlet tre måneder i skibe, hvor du kan vedligeholde dit bevis. Hvis du for eksempel sejler på olietankskibe, skal du have sejlet tre måneder inden for de sidste fem år på olietankskibe.

Generhvervelse af tankskibsbeviser:
Hvis du ikke har sejlet tre måneder inden for de sidste fem år i tankskibe, skal du tage et nyt kursus.

Mistet tankskibsbevis:
Hvis du har mistet dit bevis, skal du søge om at få udstedt et nyt bevis hos os.

Andre kvalifikationsbeviser

Førstegangsudstedelse af bevis:

Disse beviser bliver udstedt af vores godkendte uddannelsesinstitutioner, når du afslutter et kursus.

Mistet bevis:

Hvis du har mistet dit bevis, skal du kontakte den uddannelsesinstitution, hvor du tidligere har fået beviset udstedt. De vil udstede en genpart til dig. Forhør dig om prisen ved skolen.

Hvis uddannelsesinstitutionen er lukket, kan du søge om en genpart hos Søfartsstyrelsen. For at vi kan udstede en genpart til dig, skal vi have dit bevis registreret hos os i vores systemer.

Praktisk info om online ansøgning af beviser

Når du er online, skal du have dit NemID og betalingskort klar.

Der er en brugerbetaling på 500 kroner per bevis. Du betaler til sidst i ansøgningen med dit betalingskort. Der betales forud for din ansøgning. Der vil derfor blive trukket penge på dit betalingskort kort tid efter, at du har indsendt din ansøgning til Søfartsstyrelsen.

Du skal vedhæfte følgende til sidst i din ansøgning:

  • Gyldigt sundhedsbevis
  • Dokumentation for fartstid
  • Vellignende digitalt pasfoto med hvid baggrund (på nuværende tidspunkt kun i forhold til tankskibsbeviser)

Leveringstid og kvittering

Vi har en sagsbehandlingstid på to til tre uger, men husk altid at ansøge i rigtig god tid.

Efter ansøgning modtager du to mails. Én mail med en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget sammen med et sagsnummer og én anden mail med en kvittering for din betaling. Du betaler forud og opkræves derfor med det samme på dit betalingskort, når du har ansøgt.

Hvis du har spørgsmål eller skal sende yderligere dokumentation i forhold til din sag, så skal du huske at opgive dit sagsnummer i din mail.