Kvalifikationsbevis


Billede af skibsinspektør fra Søfartsstyrelsen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Et kvalifikationsbevis udstedes på baggrund af dine kvalifikationer og erfaring. De fleste kvalifikationsbeviser udstedes af skoler og kursusudbydere, mens enkelte udstedes af Søfartsstyrelsen.

Tankskibsbeviser udstedes kun af Søfartsstyrelsen efter afsluttet kursus kombineret med den krævede fartstid. Øvrige kvalifikationsbeviser bliver udstedt af vores godkendte uddannelsesinstitutioner.

Indberetning af fartstid

Før du søger om bevis med fartstidskrav, skal du indberette din fartstid via ”Min side”.

Her kan du læse mere om fartstid samt finde vejledninger til, hvordan du registrerer din fartstid.

Ansøg online om dine beviser

Du skal ansøge online om dine beviser. Det gælder førstegangsudstedelse, fornyelse, generhvervelse, eller hvis dit bevis er bortkommet.

Når du søger, skal du have dit NemID og betalingskort klar. Et bevis koster 500 kroner. Du skal vedhæfte et digitalt foto med ensfarvet baggrund, som følger reglerne for pasfoto; dette gælder kun tankskibsbeviser.

Søg om bevis

Vi har i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 hverdage, men husk altid at søge i god tid. Efter ansøgning modtager du to e-mails. Én med en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget sammen med et sagsnummer, og én med en kvittering for din betaling.

Hvis du har spørgsmål eller skal sende yderligere dokumentation til din sag, skal du besvare den e-mail, du har modtaget med dit sagsnummer.

Når du mailer til os, bedes du undlade at anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, da forbindelsen ikke er krypteret. Hvis du indsender dokumentation, hvor dit CPR-nummer fremgår, bør du dække de sidste 4 cifre.

Førstegangsudstedelse af tankskibsbevis

Når du har taget et specialkursus for olie-, kemikalie- eller gastankskibe og har erhvervet 3 måneders fartstid som skibsofficer på kvalificerende tankskibstype, kan Søfartsstyrelsen udstede et bevis ved ansøgning.

Fornyelse af tankskibsbevis

For at få fornyet dit tankskibsbevis skal du have 3 måneders fartstid inden for de seneste 5 år på kvalificerende tankskibstype.

Generhvervelse af tankskibsbevis

Hvis du ikke opfylder kravene til fornyelse, eller er dit tankskibsbevis udløbet, skal du generhverve dit bevis.​

Øvrige kvalifikationsbeviser

Hvis du har mistet dit bevis, skal du kontakte den uddannelsesinstitution, hvor du tidligere har fået beviset udstedt. Hvis uddannelsesinstitutionen er lukket, kan du søge om en genudstedelse hos Søfartsstyrelsen. Vi kan kun genudstede bevis til dig, hvis vi har dit bevis registreret i vores systemer.

Du kan se, hvilke kvalifikationsbeviser vi har registreret for dig, ved at logge på "Min side"​ med NemID.

Eksempler på øvrige kvalifikationsbeviser:

  • Befaren og ubefaren skibsassistent
  • Vagtholdsbevis (STCW II/4)
  • Elektroteknisk menig (STCW III/7)
  • Duelighedsbevis i motorpasning
  • IGF - Grundlæggende træning for søfarende om bord på skibe omfattet af IGF-koden
  • IGF - Ledelse af operationer på skibe omfattet af IGF-koden
  • Polar - Grundlæggende tjeneste om bord i skibe omfattet af polarkoden
  • Polar - Ledelse af operationer på skibe omfattet af polarkoden​

Genopfriskning af kvalifikationer

En række kvalifikationer skal genopfriskes hvert 5.år. Søfarende skal have gyldigt kvalifikationsbevis som dokumentation for genopfriskningen.
Hvilke kvalifikationer man skal genopfriske, er afhængig af de funktioner man har ombord.
Du kan læse mere om kravene til genopfriskning af kvalifikationer her​.

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Beviser
+45 72 19 60 15