Radiobevis


Her kan du læse om certifikaterne i maritime radiotjenester. På siden finder du information om, hvordan du erhverver et bevis,  hvad du gør, hvis du har mistet et certifikat eller skal forny et certifikat. Derudover kan du læse om ITU certifikater og finde en oversigt over certifikatkravene til de forskellige radioanlæg.

Erhvervelse og førstegangsudstedelse

For at erhverve et certifikat i maritime radiotjenester (GMDSS (GOC), GMDSS (ROC) eller LRC), skal du tage et radiokursus på en navigationsskole eller hos en underviser.

Du kan finde en navigationsskole eller en underviser her.

Når du har bestået prøven, kan du søge om det første bevis her.

Mistet bevis

Hvis du mister dit (GMDSS (GOC), GMDSS (ROC) eller LRC) bevis indenfor gyldighedsperioden, kan du søge om en genpart her.

Fornyelse

For at forny dit radiobevis (GOC eller ROC), kan du søge om det første bevis her.

GMDSS (GOC) General Operator ´s Certificate - Generelt certifikat som radiooperatør
også kendt som GMDSS (SGOC)

Beviset har en gyldighedsperiode på 5 år. For at forny dit bevis, skal du enten dokumentere 12 måneders sejltid indenfor de sidste 5 år, eller 3 måneders sejltid indenfor de sidste 6 måneder i skibe, som er udstyret med GMDSS-radio. Hvis du er underviser på en skole, vil der være tale om en individuel sagsbehandling af din ansøgning om fornyelse.

Hvis du er i besiddelse af et gyldigt GOC, kan du få det ombyttet til et LRC.

GMDSS (ROC) Restricted Operator´s Certificate - Begrænset certifikat som radiooperatør
også kendt som GMDSS (SROC)

Beviset har en gyldighedsperiode på 5 år. For at forny dit bevis, skal du ansøge om dette.

LRC Long Range Certificate - Certifikat til betjening af maritime MF-, HF- og VHF-radioanlæg

Et LRC har ingen udløbsdato og skal derfor ikke fornyes. LRC kan kun bruges til radioudstyr i fiske- og fritidsskibe.

SRC Short Range Certificate - Certifikat til betjening af VHF-radioanlæg

Et SRC-certifikat har ingen udløbsdato og skal derfor ikke fornyes. Et SRC-certifikat er et radiobevis, som du skal have, hvis du køber et fritidsfartøj med radioudstyr ombord, du kan læse mere og ansøge om certifikatet her.

ITU certifikater (IGOC og IROC)

Tidligere blev  GMDSS (GOC) og GMDSS (ROC) udsendt i 2 forskellige versioner. Den ene version opfyldte kun kravene i ITU´s radioreglement og blev derfor kaldt IGOC eller IROC. Den anden version opfyldte både ITU-kravene og nogle supplerende krav i STCW-konventionen og kaldes derfor SGOC eller SROC. Med virkning fra den 1. september 2011 (Bekendtgørelse nr. 939) udstedes IGOC og IROC ikke længere.

Hvis du ønsker at ombytte et ITU-certifikat (IGOC og IROC) til et certifikat med STCW påtegning (SGOC og SROC), skal du have kursuset  'STCW tillægsmodul radio', som kan aflægges på en navigationsskole eller hos en underviser.

IROC kan kun bruges ombord på fritidsskibe.

Du kan finde en navigationsskole eller en underviser her.

Certifikatkravene til et bestemt radioanlæg

Her er et overblik over, hvad du må betjene, når du har et certifikat i maritime radiotjenester:

Tabel
RadioanlægCertifikattype
GOCROCGENLRCBEGSRCTLG
VHF-telefoniXXXXXXX
MF-telefoniX XX(X) X
HF-telefoniX XX(X) X
VHF-telefoni med DSCXX X X 
MF-telefoni med DSCX  X   
HF-telefoni med DSCX  X   
HF-telexX X   X
EPIRB (nødradiofyr)XXXX XX
SART (radartransponder)XXXX XX
SatellitjordstationsudstyrX  (X)   
Telegrafi      X

(X) = tilvalg

Følgende forkortelser er anvendt for certifikaterne i maritime radiotjenester:

  1. GOC General Operator ´s Certificate - Generelt certifikat som radiooperatør.

  2. ROC: Restricted Operator´s Certificate - Begrænset certifikat som radiooperatør.

  3. GEN: Generelt certifikat som radiotelefonist.

  4. LRC: Long Range Certificate - Certifikat til betjening af maritime MF-, HF- og VHF-radioanlæg.

  5. BEG: Begrænset certifikat som radiotelefonist.

  6. SRC: Short Range Certificate - Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg.

  7. TLG: Radiotelegrafistcertifikat.

Søfartsstyrelsen fastsætter regler om prøver til opnåelse af certifikaterne GOC, ROC, LRC og SRC til betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester.

 Relateret indhold

 Kontakt

 
Søfarende og certifikater (SFS)
72 19 60 00