Sønæringsbevis


​Et sønæringsbevis er et bevis, som Søfartsstyrelsen udsteder til dig, når du har bestået en radioprøve, navigatør- eller en maskinmesteruddannelse på et uddannelsessted, der udbyder maritime uddannelser.

  

Ansøg online om dine beviser

Du skal ansøge online om dine beviser. Det gælder både, hvis det er førstegangsudstedelse, en opgradering, en fornyelse, en generhvervelse, eller hvis dit bevis er bortkommet.

Når du ansøger via blanketten, kan du vælge enten at logge ind med NemID eller uden NemID.
Forskellen er, at hvis du logger ind med NemID, kan du gemme din ansøgning undervejs i din sagsmappe, eller når du søger om dit bevis. Det giver dig mulighed for at fremfinde den gemte ansøgning senere og arbejde videre med denne. Hvis du vælger at logge ind uden NemID, kan du ikke gemme undervejs, så ansøgningen skal udfyldes helt på ny.

Indberetning af fartstid

Før du søger om bevis med fartstidskrav, skal du indberette din fartstid via ”Min side”.
Se, hvordan du gør det under menupunktet Fartstid.

Generhvervelse af sønæringsbevis

Hvis du ikke har sejlet inden for de sidste fem år eller inden for de sidste tre måneder inden for de sidste seks måneder, skal du generhverve dine beviser.

For at vide hvad du skal generhverve, kan du læse mere i vores vejledninger nedenfor.

Vejledning fornyelse af sønæringsbevis maskinmestre

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau

Søg om bevis

Førstegangsudstedelse af dit sønæringsbevis

Når du har bestået din eksamen på en af vores godkendte uddannelsesinstitutioner, skal du søge Søfartsstyrelsen om dit bevis.

Her kan du se, hvilken uddannelse der skal til et givent sønæringsbevis

Opgradering af dit sønæringsbevis

For at få opgraderet dit bevis, kræver det fartstid. Der er forskellig fartstidskrav alt efter typen af bevis. Læs mere under vejledninger.

Vores vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbevis

 
Radiobevis

Hvis du har taget en radioprøve og ønsker et sønæringsbevis, skal du søge her på siden. Det samme gælder, hvis du skal have fornyet dit radiobevis.

Sundhedsbevis

For at kunne få udstedt et sønæringsbevis, skal du være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis.
Et sundhedsbevis er gyldigt i to år. Du kan få et sundhedsbevis ved at kontakte en søfartslæge.
Hvis du sejler på udenlandske skibe, skal du bruge vores.

Disse findes her:  lægeattestvejledning / guidelines

Fornyelse af sønæringsbevis

Du kan få fornyet dit sønæringsbevis, hvis du har sejlet mindst 12 måneder inden for de seneste 5 år eller 3 måneder inden for de seneste 6 måneder.

Det skal vel at mærke være i en stilling, hvor du kan vedligeholde dit bevis. Hvis du sejler på danske lastskibe, har vi som udgangspunkt din fartstid registreret hos os.

Hvis du sejler på passagerskibe eller udenlandske skibe, kan du med fordel bruge vores fartstidserklæring.

Hvis ikke, skal du søge om generhvervelse af dit sønæringsbevis.

Sønæringsbeviser til fritidssejlere

Du skal også ansøge online, hvis du vil have et sønæringsbevis. Du kan søge om yachtskipper af 1. eller 3. grad eller et duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere. 

Du skal have bestået en yachtskippereksamen eller en duelighedsprøve for fritidssejlere for at ansøge. Derudover skal du have en syns- og høreprøve for fritidssejlere hos en søfartslæge eller en øjenlæge. Undersøgelsen skal du selv betale for.

 Syns- og høreprøveattest for fritidssejlere

 

Ønsker du et plastikkort til speedbåd- eller duelighedsprøve for fritidssejlere, skal du ansøge fra siden udstedelse af bevis.

Sønæringsbevis som yachtskipper og duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere kan ikke ombyttes til sønæringsbeviser gældende for handels- og fiskeskibe.

Sejltid for fritidssejlerbevis

Hvis du har sejlet i en stilling, hvor der er krævet fritidssejlerbevis, bliver det ikke medregnet som sejltid for optjening eller vedligeholdelse af sønæringsbeviser for handels- eller fiskeskibe.

Praktisk info om online ansøgning af beviser

Når du ansøger, skal du have dit NemID og betalingskort klar. Der er en brugerbetaling på 500 kroner per bevis.

Du betaler til sidst i ansøgningen via dit betalingskort. Der betales forud for din ansøgning, så derfor bliver der trukket penge på dit betalingskort kort tid efter, at du har indsendt din ansøgning til Søfartsstyrelsen.

Du skal vedhæfte følgende til sidst i din ansøgning:

 • Vellignende digitalt pasfoto med hvid baggrund

 • Gyldigt sundhedsbevis

 • Dokumentation for fartstid

 
Leveringstid og kvittering

Vi har en sagsbehandlingstid på to til tre uger, men husk altid at ansøge i god tid.

Efter ansøgning modtager du to e-mails. Én med en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget sammen med et sagsnummer, og én med en kvittering for din betaling. Du betaler forud og opkræves derfor med det samme på dit betalingskort, når du har ansøgt.

Hvis du har spørgsmål, eller skal sende yderligere dokumentation om din sag, skal du huske at opgive dit sagsnummer i din e-mail.

Hologrammet udgår

Fra den 15. juni 2015 udsteder Søfartsstyrelsen sønærings-, kvalifikations- og anerkendelsesbeviser på nyt certifikatpapir. I stedet for hologrammet med skoleskibet ”Danmark” vil certifikatet have et tørstempel med det danske rigsvåben.

Fartstidserklæring

Rederier, hvor den søfarende har gjort tjeneste, kan udarbejde en fartstidserklæring. Søfartsstyrelsens skabelon til fartstidserklæring kan benyttes. Benyttes andre skabeloner, skal disse som minimum indeholde:

 • Den søfarendes fulde navn
 • Sted og dato for påmønstring
 • Skibets type, navn, hjemsted, kendingsbogstaver/havnekendingsnummer/lignende samt bruttotonnage og kW
 • Den søfarendes stilling
 • Sted og dato for afmønstring
 • Fartstid i alt (måneder og dage)
 • Fartsområde
 • Underskrift fra såvel rederiet/arbejdsgiveren/skibsføreren som den søfarende.