Sønæringsbevis


Billede af søfartsbog

​​​Et sønæringsbevis udstedes af Søfartsstyrelsen, på baggrund af dine kvalifikationer og erfaring.

Du kan læse om de nye STCW-genopfriskningskrav til søfarende her

Indberetning af fartstid

Før du søger om bevis med fartstidskrav, skal du indberette din fartstid via ”Min side”

Her kan du læse mere om fartstid samt finde vejledninger til, hvordan du registrerer din fartstid

Ansøg online om dine beviser

Du skal ansøge online om dine beviser. Det gælder førstegangsudstedelse, opgradering, fornyelse, generhvervelse, eller hvis dit bevis er bortkommet.

Når du søger, skal du have dit NemID og betalingskort klar. Et bevis koster 500 kroner.
Du skal vedhæfte et digitalt foto med ensfarvet baggrund, som følger reglerne for pasfoto.

Søg om bevis

Vi har i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 dage, men husk altid at søge i god tid.

Efter ansøgning modtager du to e-mails. Én med en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget sammen med et sagsnummer, og én med en kvittering for din betaling.

Hvis du har spørgsmål, eller skal sende yderligere dokumentation til din sag, skal du besvare den e-mail du har modtaget med dit sagsnummer.

Førstegangsudstedelse af sønæringsbevis

Når du har bestået din eksamen på en af vores godkendte uddannelsesinstitutioner, skal du søge om dit bevis her.

Her kan du se, hvilken uddannelse der skal til et givent sønæringsbevis

Opgradering af sønæringsbevis

For at få opgraderet dit bevis, kræver det fartstid. Der er forskellig fartstidskrav alt efter typen af bevis.
Fartstidskravet er fastsat i sønæringsbekendtgørelsen

Når du skal have opgraderet dit sønæringsbevis, skal du kunne dokumentere genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse med STCW betegnelserne A-VI/1-1 og A-VI/1-2.

Fornyelse af sønæringsbevis

Du kan få fornyet dit sønæringsbevis, hvis du har mindst 12 måneders effektiv fartstid inden for de seneste 5 år eller 3 måneder inden for de seneste 6 måneder. Det skal vel at mærke være i en stilling, hvor du kan vedligeholde dit bevis.

Når du skal have fornyet dit sønæringsbevis, skal du kunne dokumentere genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse med STCW betegnelserne A-VI/1-1 og A-VI/1-2.

Generhvervelse af sønæringsbevis

Hvis du ikke opfylder kravene til fornyelse, skal du generhverve dine beviser. 
Du kan læse mere om generhvervelse i vores vejledninger nedenfor.

Vejledning om fornyelse af sønæringsbevis for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau
Vejledning om fornyelse af sønæringsbevis for maskinmestre

GMDSS-Radiobevis

Du skal have et gyldigt GMDSS-radiobevis, for at kunne få udstedt sønæringsbevis som navigatør i handelsskibe.
Læs mere om radiobeviser her

Sundhedsbevis

For at kunne få udstedt et sønæringsbevis, skal du være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis, hvor du er blevet erklæret egnet til skibstjeneste. Navigatører skal være skikket til udkig.

Ved lægeundersøgelse uden for Danmark, skal den danske lægeattest benyttes.
Dansk lægeattest og vejledning til lægen skal medbringes.

Sønæringsbeviser til fritidssejlere

Du kan som fritidssejler søge om sønæringsbevis som yachtskipper af 1. eller 3. grad eller et duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere. 

Du skal have bestået en yachtskippereksamen eller en duelighedsprøve for fritidssejlere. Derudover skal du have en syns- og høreprøve for fritidssejlere hos en søfartslæge eller en øjenlæge. Undersøgelsen skal du selv betale for.
Syns- og høreprøveattest for fritidssejlere

Ønsker du et speedbåds- eller duelighedsbevis som plastikkort, skal du ansøge fra siden udstedelse af bevis.