Sønæringsbevis


Billede af søfartsbog

​​​​​​​​​​Et sønæringsbevis udstedes af Søfartsstyrelsen på baggrund af dine kvalifikationer og erfaring.

​Her på siden kan du ansøge om sønæringsbevis, du kan også læse om de krav der stilles i forbindelse med ansøgning.

​Indberetning af fartstid

Før du søger om bevis med fartstidskrav, skal du indberette din fartstid via ”Min side”.

Her kan du læse mere om fartstid samt finde vejledninger til, hvordan du registrerer din fartstid.

Genopfriskning af kvalifikationer

Inden der kan udstedes sønæringsbevis, skal de krævede STCW-genopfriskningskrav være opfyldt. Du kan læse mere om kravene her​. Du vil også kunne læse om øvrige krav til genopfriskning af kvalifikationer.

Ansøg online om dine beviser

Du skal ansøge online om dine beviser. Det gælder førstegangsudstedelse, opgradering, fornyelse, generhvervelse, eller hvis dit bevis er bortkommet.

Når du søger, skal du have dit NemID og betalingskort klar. Et bevis koster 500 kroner. Du skal vedhæfte et digitalt foto med ensfarvet baggrund, som følger reglerne for pasfoto.

Søg om bevis

Vi har i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 hverdage, men husk altid at søge i god tid.

Efter ansøgning modtager du to e-mails. Én med en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget sammen med et sagsnummer, og én med en kvittering for din betaling.

Hvis du har spørgsmål eller skal sende yderligere dokumentation til din sag, skal du besvare den e-mail, du har modtaget med dit sagsnummer.

Når du mailer til os, bedes du undlade at anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, da forbindelsen ikke er krypteret. Hvis du indsender dokumentation, hvor dit CPR-nummer fremgår, bør du dække de sidste 4 cifre.

Førstegangsudstedelse af sønæringsbevis

Når du har bestået din eksamen på en af vores godkendte uddannelsesinstitutioner, skal du søge om dit bevis her.

Her kan du se, hvilken uddannelse der skal til et givet sønæringsbevis, samt hvilket bevis det i sidste ende kan føre til.

Opgradering af sønæringsbevis

For at få opgraderet dit bevis, kræver det fartstid. Der er forskellig fartstidskrav alt efter typen af bevis. Fartstidskravet er fastsat i sønæringsbekendtgørelsen.

Når du skal have opgraderet dit sønæringsbevis, skal du kunne dokumentere genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse med STCW-betegnelserne A-VI/1-1 og A-VI/1-2.

Fornyelse af sønæringsbevis

Du kan få fornyet dit sønæringsbevis, hvis du har mindst 12 måneders effektiv fartstid inden for de seneste 5 år eller 3 måneder inden for de seneste 6 måneder. Det skal vel at mærke være i en stilling, hvor du kan vedligeholde dit bevis.

Når du skal have fornyet dit sønæringsbevis, skal du kunne dokumentere genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse​ med STCW-betegnelserne A-VI/1-1 og A-VI/1-2.

Generhvervelse af sønæringsbevis

Hvis du ikke opfylder kravene til fornyelse, eller er dit bevis udløbet, skal du generhverve dine beviser.

GMDSS-radiobevis

Du skal have et gyldigt GMDSS-radiobevis for at kunne få udstedt sønæringsbevis som navigatør i handelsskibe. Læs mere om radiobeviser her.

Sundhedsbevis

For at kunne få udstedt et sønæringsbevis, skal du være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis, hvor du er blevet erklæret egnet til skibstjeneste. Navigatører skal være skikket til udkig.

Ved lægeundersøgelse uden for Danmark skal den danske lægeattest benyttes. Dansk lægeattest og vejledning til lægen​ skal medbringes.

Sønæringsbeviser til fritidssejlere

Du kan som fritidssejler søge om sønæringsbevis som yachtskipper af 1. eller 3. grad eller et duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere. 

Du skal have bestået en yachtskippereksamen eller en duelighedsprøve for fritidssejlere. Derudover skal du have en syns- og høreprøve for fritidssejlere hos en søfartslæge eller en øjenlæge. Undersøgelsen skal du selv betale for. Syns- og høreprøveattest for fritidssejlere.

Ønsker du et speedbåds- eller duelighedsbevis som plastikkort, skal du læse nærmere på siden udstedelse af bevis.

Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Beviser
+45 72 19 60 15