Fartstid


Søfarende skal selv registrere fartstid

Som søfarende har du selv ansvar for at registrere din fartstid, inden du søger om at få udstedt beviser. Her kan du læse mere om fartstid samt finde vejledninger til, hvordan du registrerer din fartstid.

Hvad er fartstid?
Fartstid er den tid, du som søfarende er mønstret ombord på et skib. Fartstid bruges som grundlag for udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser. Du registrerer din fartstid på "Min side".

Hvorfor skal jeg indberette fartstid?
Indberetningspligten for rederierne er ophørt d. 1. januar 2017. Fartstid, som rederierne har indberettet frem til 31. december 2016, fremgår af din oversigt. Hvis fartstiden ikke fremgår af oversigten, har Søfartsstyrelsen ikke modtaget en indberetning.  Du skal derfor indtaste eventuelt manglende fartstider – sammenlign med din søfartsbog/fartstidserklæring.

Du indberetter hver enkelt fartstid, du har. Som hovedregel tæller dine fartstider, de seneste 5 år, op til en ansøgning om nyt bevis, med i behandlingen af din ansøgning.

Se bekendtgørelsen om registrering af fartstid

Hvornår skal jeg indberette min fartstid?
Der er ikke krav om, at fartstid indberettes løbende. Du kan vælge først at indberette din fartstid umiddelbart før en ansøgning om nyt bevis.

Jeg har oprettet mig som bruger uden NemID
Du skal som udgangspunkt logge på med NemID, men hvis du har oprettet dig med brugernavn og password, skal du første gang kontakte SFS på +45 72 19 60 15 for at få tilknyttet din SFS-profil til dit brugerprofil.

Yderligere hjælp

Der er yderligere hjælp på "Min side" i menupunktet "Hjælp". Der er også lavet 4 videovejledninger som hurtigt guider dig igennem funktionerne. Se disse nedenfor under "Relateret indhold".