Søfarende på danske skibe


Se antal søfarende på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

Her kan du se den årlige opgørelse over søfarende på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) for 2019​.

Tallene for mønstrede personer på skibe i DIS er baseret på rederiernes indberetning og den af Danske Rederier gennemførte validering og kontrol af tallene.

Tallene for 2019 er indberettet, opgjort og behandlet på samme måde som tallene for årene 2017 og 2018.

Variation i tallene kan blandt andet skyldes ændringer i sammensætningen af skibstyperne i DIS samt deres beskæftigelse på indberetningsdagen. Variation i tallene kan også skyldes generel udsving i aktivitetsniveau for de forskellige segmenter af DIS-flåden.

Opgørelsen adskiller sig i forhold til tidligere opgørelser til og med 2016, hvor tallene var opgjort på baggrund af indberetninger, de danske rederier havde foretaget for på- og afmønstringer af søfarende. De tidligere opgørelser er baseret på mange manuelle indberetninger, hvorfor der tages forbehold for unøjagtigheder i forhold til tastefejl, fejlindberetninger m.m.

​​Stillingskategori​Danmark inkl. Færøerne og Grønland
​EØS/EU​Andre​Total
​Skibsførere​415​117​95​627
​Navigationsofficerer​443​349​701​1.493
​Maskinofficerer​596​284​830​1.710
​Øvrige officerer (catering, kokke, elektrikere mv.)
189
​139​311​639
​Menige (undtaget ubefarne)
​671​550​3.001​4.222
​Studerende (officersstuderende, lærlinge, ubefarne)
​276​185​695​1.156
​Total​2.590​1.646​5.633​9.847


 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00