Søfarende på danske skibe


Se antal søfarende på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

Her kan du se den årlige opgørelse over søfarende på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) for 2017​.

Opgørelsen er baseret på, at rederier med skibe i DIS indberetter antallet af søfarende om bord for én bestemt dag.

Opgørelsen adskiller sig derfor i forhold til tidligere opgørelser til og med 2016, hvor tallene er opgjort på baggrund af indberetninger, de danske rederier har foretaget for på-og afmønstringer af søfarende. De tidligere opgørelser er baseret på mange manuelle indberetninger, hvorfor der tages forbehold for unøjagtigheder i forhold til tastefejl, fejlindberetninger m.m.

Opgørelsen fra 2017 og fremover kan ikke differentieres på specifikke stillingskategorier m.m.​

​​Stillingskategori​Danmark inkl. Færøerne og Grønland
​EØS/EU​Andre​Total
​Skibsførere​433​103​59​595
​Navigationsofficerer​573​336​604​1.513
​Maskinofficerer​642​323​917​1.882
​Øvrige officerer (catering, kokke, elektrikere mv.)
​241​304​902​1.447
​Menige (undtaget ubefarne)
​750​513​1.516​2.779
​Studerende (officersstuderende, lærlinge, ubefarne)
​271​67​536​874
​Total​2.910​1.646​4.534​9.090


 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00