Søfarende på danske skibe


Se antal søfarende på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

Her kan du se den årlige opgørelse over søfarende på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) for 2019​.

Tallene for mønstrede personer på skibe i DIS er baseret på rederiernes indberetning.

Tallene for 2019 er indberettet for en dato, valgt af rederiet i tidsrummet midt februar til slut marts.

Variation i tallene kan blandt andet skyldes ændringer i sammensætningen af skibstyperne i DIS samt deres beskæftigelse på indberetningsdagen.

Variationen kan også skyldes at der er dele af DIS-flåden der oplever større eller mindre beskæftigelse, end i de foregående år, som kan have indflydelse på størrelsen af besætningerne.

Opgørelserne for 2017, 2018 og 2019 adskiller sig i forhold til tidligere opgørelser, til og med 2016, hvor tallene var opgjort på baggrund af indberetninger, de danske rederier havde foretaget for på- og afmønstringer af søfarende. De tidligere opgørelser er baseret på mange manuelle indberetninger, hvorfor der tages forbehold for unøjagtigheder i forhold til tastefejl, fejlindberetninger m.m.

Tal for 2019

​​Stillingskategori​Danmark inkl. Færøerne og Grønland
​EØS/EU​Andre​Total
​Skibsførere​415​117​95​627
​Navigationsofficerer​443​349​701​1.493
​Maskinofficerer​596​284​830​1.710
​Øvrige officerer (catering, kokke, elektrikere mv.)
189
​139​311​639
​Menige (undtaget ubefarne)
​671​550​3.001​4.222
​Studerende (officersstuderende, lærlinge, ubefarne)
​276​185​695​1.156
​Total​2.590​1.646​5.633​9.847


Tal for 2018

​Stillingskategori​Danmark inkl. Færøerne og Grønland
​EØS/EU​Andre​Total
​Skibsførere​444​122​85​651
​Navigationsofficerer​481​341​747​1.569
​Maskinofficerer
​652​343​821​1.816
​Øvrige officerer (catering, kokken, elektrikere mv.)
​279​251​400​930
​Menige (undtaget ubefarne)
​662​549​2.586​3.797
​Studerende (officersstuderende, lærlinge, ubefarne)
​249​58​882​1.189
​Total​2.767​1.664​5.521​9.952


Tal for 2017

​Stillingskategori​Danmark inkl. Færøerne og Grønland​EØS/EU​Andre​Total
​Skibsførere​433​103​59​595
​Navigationsofficerer​573​336​603​1.513
​Maskinofficerer​642​323​916​1.882
​Øvrige officerer (catering, kokken, elektrikere mv.)​241​304​902​1.447
​Menige (undtaget ubefarne)​750​513​1.514​2.779
​Studerende (officersstuderende, lærlinge, ubefarne)​271​67​536​874
​Total​2.910​1.646​4.530​9.090

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00