Beskrivelse af kursuscenter


Illustrativt billede

​​Center for det Maritime Sundhedsvæsen (CMS) er en del af Søfartsstyrelsen og har til huse på Fanø.

Vi afholder kurser i sygdomsbehandling for danske og udenlandske sømænd fra både handels- og fiskeriflåden.

Desuden afholder vi individuelt tilrettelagte kurser, f.eks. førstehjælpskurser med maritimt indhold.

CMS er videns- og kompetencecenter inden for det maritime-medicinske område. Vi sagsbehandler eksempelvis dispensationer og står til rådighed med vejledning og svar på spørgsmål fra erhvervet.

CMS har en vision om at skabe verdens bedste maritime sundhedsvæsen og er det første sted i verden, hvor sømænd undervises med simulationspatienter.

Find vej til CMS på Fanø fra Københavns Lufthavn


Find vej til CMS på Fanø fra Billund lufthavn


 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Center for det Maritime Sundhedsvæsen
+45 72 19 60 04