Dispensation for medicin


​​​​​Der kan gives dispensation for lægemidler, hvis det pågældende præparat ikke kan skaffes, jf. den danske medicinkiste: Fortegnelse-Kontroldokument-Brugervejledning.

Når der ansøges om dispensation for lægemidler, er der en fast procedure, der skal følges. Nedenfor finder du en dansk vejledning til ansøgningen. Du kan også få samme vejledning på engelsk.

Godkendte alternativliste

Inden der søges dispensation, kan det anbefales at gennemse den ”Godkendte alternativliste” – da der er givet forhåndsdispensationer på mange lægemidler.

Engelsk vejledning

Online-dispensationsansøgning

Online-dispensationsansøgning giver mulighed for hurtigere at ansøge om dispensation for medicin, der ikke kan skaffes, eller som har en anden styrke end beskrevet i den danske medicinkiste. Der kan ansøges om 3 præparater ad gangen.

  1. Start med at indtaste alle standardoplysninger i formularen.
  2. Vælg det præparat (Grp.nr. /navn), der ønskes dispensation for i "dropdown"-menuen.
  3. Kendte substitutionspræparater(Grp.nr./navn) kan i samarbejde med apoteket vælges i den efterfølgende "dropdown"-menu.
  4. De eksisterende substitutioner har en præfabrikeret brugervejledning, der findes ved "genvej" nederst i formularen. Denne gemmes på "skrivebord".
  5. Vælg "gennemse", og vedhæft brugervejledningen (Send formular).
  6. Sagsbehandler fra CMS vender snarest tilbage.

Alternativ til gældende medicin og kendte substitutioner

  1. Når apoteket hverken har den medicin, der søges, eller et af de kendte substitutionspræparater, kan alternative præparater indskrives i formularen i samarbejde med apoteket (Send formular).
  2. Sagsbehandler fra CMS vender snarest tilbage.

Ansvarsfordeling

CMS har ansvaret for at udstede dispensationer og fremsende vejledning til ansøger om indførsel i kontroldokumentet. Rederiet har ansvaret for at finde substitutter og for at få udarbejdet brugervejledninger på dansk og engelsk og labels på minimum engelsk. Skibsføreren har ansvaret for, at brugervejledning og labels indsættes i kontroldokumentet.​

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Center for det Maritime Sundhedsvæsen
+45 72 19 60 04