Download fortegnelser


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De gældende fortegnelser over medicinkister findes nu digitalt og til download - både i pdf- og excel-format. Begge udgaver ledsages af en vejledning. Seneste version vil altid være tilgængelig her på siden.

Kategori A = Skibe med fartstilladelse worldwide.

Kategori A MFAG A1 = Skibe med fartstilladelse worldwide og med farligt gods og mere end 24 timer til evakuering. 


Kategori A MFAG A2 = Skibe med fartstilladelse worldwide og med farligt gods og mindre end 24 timer til evakuering.

 
 
Tabel

A
A MFAG A1
A MFAG A2
PDF-format
PDF v.2.2
 ​PDF v.2.3
Excel-Format 
Excel v. 2.2-Zip 
Excel v. 2.2-Zip

  

Kategori B  = Skibe med fartstilladelse op til 175 SM fra EU-/EØS-kyster.
      
Kategori B MFAG B  = Skibe med fartstilladelse op til 175 SM fra EU-/EØS-kyster og med farligt gods.
   

Tabel
B
B MFAG 
PDF-format
Excel-format

 
Ny vejledning for hjælpefartøjer

 
Kategori C  = Skibe med fartstilladelse ikke over 25 SM fra EU-/EØS-kyster.
 
 
Kategori C ​MFAG C ​= Skibe med fartstilladelse ikke over 25 sømil fra EU-/EØS-kyster og med farligt gods.

​​
Tabel
C
C MFAG C
PDF-format
Excel-format


      
Kategori CR = Supplement til kategori A, B og C (Redningsbåde og -flåder: Supplementtype CR).

 
Kategori P ​= Supplement til passagerskibe kategori A, B og C. 
 
        
Tabel
CR
P
PDF-format
Excel-formatDispensation for gældende lægemiddelstoffer

Søfartsstyrelsen og Radio Medical har udarbejdet en liste over godkendte alternativer, som kan benyttes, når det ikke er muligt at købe de korrekte lægemidler.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt CMS.
Tab

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Center for det Maritime Sundhedsvæsen
+45 72 19 60 04