Download fortegnelser


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De gældende fortegnelser over medicinkister findes nu digitalt og til download - både i pdf- og excel-format. Begge udgaver ledsages af en vejledning. Seneste version vil altid være tilgængelig her på siden.

Opdateret 16. oktober 2018 (Ny liste over godkendte alternativer v.1.0.6)

 
Kategori A = Skibe med fartstilladelse worldwide.

Kategori A MFAG A1 = Skibe med fartstilladelse worldwide og med farligt gods og mere end 24 timer til evakuering. 


Kategori A MFAG A2 = Skibe med fartstilladelse worldwide og med farligt gods og mindre end 24 timer til evakuering.

 
 
Tabel
  

Kategori B  = Skibe med fartstilladelse op til 175 SM fra EU-/EØS-kyster.
      
Kategori B MFAG B  = Skibe med fartstilladelse op til 175 SM fra EU-/EØS-kyster og med farligt gods.
   

Tabel
B
B MFAG 
PDF-format
Excel-format

 
Ny vejledning for hjælpefartøjer

 
Kategori C  = Skibe med fartstilladelse ikke over 25 SM fra EU-/EØS-kyster.
 
 
Kategori C ​MFAG C ​= Skibe med fartstilladelse ikke over 25 sømil fra EU-/EØS-kyster og med farligt gods.

​​
Tabel
C
C MFAG C
PDF-format
Excel-format

      
Kategori CR = Supplement til kategori A, B og C (Redningsbåde og -flåder: Supplementtype CR).

 
Kategori P ​= Supplement til passagerskibe kategori A, B og C. 
 
        
Tabel

Dispensation for gældende lægemiddelstoffer

Søfartsstyrelsen og Radio Medical har udarbejdet en liste over godkendte alternativer, som kan benyttes, når det ikke er muligt at købe de korrekte lægemidler. Listen ligger til download  i excel-format.

Hvis det er muligt at indkøbe lægemiddelstoffer fra listen over godkendte alternativer med den korrekte koncentration og indgiftsmåde, er det ikke nødvendigt at ansøge om dispensation ved Søfartsstyrelsen.

Labels og brugervejledninger forefindes i listen.
 
Kan der hverken skaffes lægemidler som i medicinkisten eller fra alternativlisten, må der søges dispensation. Dette kan foretages online her på hjemmesiden i samarbejde med apoteket/indkøber.
      
Ved tvivlsspørgsmål kontakt CMS.
Tab

 Kontakt

Kontakt

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
Center for det Maritime Sundhedsvæsen
+45 72 19 60 04