Svar


Leverancen af medicin til danske skibe skal være som beskrevet i Fortegnelsen. Såfremt præparatet ikke kan skaffes, kan det undersøges på denne side: Listen over godkendte alternativer.  

Findes der ikke en mulighed her, skal der søges om dispensation.

Søg om dispensation

 Kontakt

Kontakt

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
Center for det Maritime Sundhedsvæsen
+45 72 19 60 04