FAQ for sygdomsbehandlere


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Center for det Maritime Sundhedsvæsen er videns center​ for maritime medicinske spørgsmål. Nedenfor gives svar på en række af de mest hyppige henvendelser.

Spørgsmål om kurser & beviser:

Hvad gør jeg hvis mit bevis er udløbet?

Hvis et bevis er udløbet, kræver det, at du får lavet en individuel kompetencevurdering, så vi kan vurdere, hvilket kursus vi kan tilbyde dig. Vi har brug for følgende oplysninger:

Hvad du har lavet i dit maritime liv, siden du sidst var på kursus. Hvilke jobfunktioner du har haft. Hvilke andre relevante kurser du har taget fx førstehjælp, Opito m.v.

Send os en mail med ovenstående oplysninger til cms@dma.dk, og vi vil behandle din sag så hurtigt som muligt.

​​​Hvor meget koster et kursus?

Kursus er lovpligtigt og er dermed som udgangspunkt gratis for danske borgere og EU-statsborgere. 

Under regler for til- og afmelding af kurser findes yderligere informationer.​​​​

Hvornår er der et ledigt kursus? Hvordan tilmelder jeg mig? 

Vores kurser findes på "Kursuskalender Danmark" og "Kursuskalender udland"
 
​Tilmelding til vores kursus gøres nemt og digitalt. Vær ude i god tid og udfyld skemaet på ​ 

Hvorfor kan jeg ikke se mit sygdomsbehandler-bevis på SFS hjemmeside?​

Der arbejdes i øjeblikket på at sygdomsbehandler-bevis kommer i den forestående Sømandspakke senere på året.​

Spørgsmål til medicinkister:​

Vi befinder os i udlandet, og kan ikke skaffe præcis den medicin, der er påkrævet. Kan muligvis kun skaffe noget tilsvarende. Hvad gør vi?

Leverancen af medicin til danske skibe skal være som beskrevet i Fortegnelsen. Såfremt præparatet ikke kan skaffes, kan det undersøges på denne side: Listen over godkendte alternativer.  Findes der ikke en mulighed her, skal der søges om dispensation. Søg om dispensation

Medicincertifikat: Hvad kræves der ? Skal vi ikke have det fra et apotek?

Det officielle  medicincertifikat er den, af kaptajnen, underskrevne formular tilknyttet fortegnelse, kontroldokument over medicin om bord. Der kræves ikke fra dansk myndighed et gyldigt certifikat fra apotek.

Spørgsmål generelt til CMS:

​​​​Jeg skal sejle ved Afrika. Hvilke vaccinationer skal jeg have, og hvad anbefaler Søfartsstyrelsen i øvrigt?​

Det anbefales at læse vores Vaccinationsanbefalinger

Iltflasker skal skiftes hvert 3. år. Hvad er baggrunden for det?

Udløbsdatoen skal være med til at sikre, at der altid er ilt på flaskerne. Ventilsystemer har, uanset hvilken gas der er komprimeret, en lækrate, og det er der taget højde for i udløbsdatoen. Selvom man ved det kvartalsvise eftersyn konstaterer, at der er ilt på flaskerne, skal de skiftes i henhold til udløbsdatoen. Kravet til skibe og rederier kommer i forlængelse af kravet til leverandører af den medicinske ilt.

Læs mere om Lægemiddelstyrelsens krav i Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007.​​

Findes alt jeres materiale på engelsk?

Ja, vi bestræber os altid på at publicere alt vores materiale/publikationer på dansk og engelsk.

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Center for det Maritime Sundhedsvæsen
+45 72 19 60 04