Hvad siger loven?


Illustrativt billede

EU/EØS-land

I henhold til § 7 i Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser) anerkender Søfartsstyrelsen beviser, der er udstedt af et EU/EØS-land i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer herunder Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe.

Det vil sige at en søfarende, der har et bevis som sygdomsbehandler om bord på skibe udstedt af EU/EØS-land allerede har et gyldigt bevis således, at de umiddelbart kan fungere som sygdomsbehandlere om bord på skibe med dansk flag.

"Øvrige lande

En søfarende, der har et bevis som sygdomsbehandler om bord på skibe udstedt af et andet land end et EU/EØS-land eller en reder, der har til hensigt at ansætte en søfarende med et sådan bevis, kan kontakte Søfartsstyrelsen for at få beviset anerkendt, så indehaveren kan gøre tjeneste om bord på danske skibe.

Søfartsstyrelsen kræver at sygdomsbehandlere med et kursus, taget udenfor EU, skal tage et suppleringskursus for, at den søfarende kan opnå et anerkendelsesbevis som sygdomsbehandler i danskflagede skibe."

Sygdomsbehandlingen om bord er organiseret ud fra nedenstående

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe. Bek. nr. 1246 11/12/2009, Kapitel IX B, 1. september 2007, undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin

Kapitel IX  B, 1. september 2007, undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin​

Yderligere lovtekster om maritim sundhed

EU's minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed 92/29/EØF

Kost i skibe. Bek. nr. 133. af 11/02/2013

Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe. Bek. nr. 1116 af 10/10/2014

Regler for til- og afmelding af kurser

Lægeundersøgelse af søfarende og fiskere. Bek. nr. 99 af 12/08/2013

Dødsfald til søs. Bek. nr. 829 af 10/12/1990

 

Kontakt

For henvendelser vedrørende suppleringskurser for sygdomsbehandlere kontakt venligst Center for det Maritime Sundhedsvæsen.

For henvendelser vedrørende anerkendelsesbeviser, kontakt venligst Søfarende og certifikater.

Kontakt

Sikre skibe
Center for det Maritime Sundhedsvæsen
+45 72 19 60 04

Kontakt

Søfarende og certifikater
Beviser
+45 72 19 60 15