Hvad siger loven?


Illustrativt billede

​​Sygdomsbehandlingen om bord er organiseret ud fra nedenstående​

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe. Bek. nr. 1246 11/12/2009

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, Kapitel IX B, 1. september 2007, undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin

Lande godkendt af Søfartsstyrelsen

I henhold til § 7 i Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser) anerkender Søfartsstyrelsen certifikater, der er udstedt af et andet EU/EØS-land i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Anerkendelse af certifikater fra EU og EØS-lande
§ 7. For personer, der er i besiddelse af gyldigt bevis udstedt i henhold til Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe, finder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer anvendelse.

Det vil sige at en søfarende, der har et certifikat som den sygdomsbehandler om bord på skibe udstedt af et andet EU/EØS-land eller en reder, der har til hensigt at ansætte en søfarende med et sådan certifikat, kan kontakte Søfartsstyrelsen for at få certifikatet anerkendt, så indehaveren kan gøre tjeneste om bord på danske skibe.
Når det er dokumenteret at certifikatet er udstedt i overensstemmelse med kravene i EU direktiv 92/29 EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe og derved lever op til de gældende krav, vil det blive offentliggjort på Søfartsstyrelsens hjemmeside, hvorefter gyldige certifikater fra det pågældende land giver indehaveren ret til at fungere som sygdomsbehandler ombord på danske skibe.

Certifikater fra følgende lande er blevet anerkendt, således at indehaveren har ret til at fungere som sygdomsbehandler om bord på danske skibe:

  • Holland
  • Polen
  • Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
  • Tyskland
  • Island
  • Rumænien
  • Sverige
  • Bulgarien
  • Kroatien

For yderligere vejledning om godkendelse af nye certifikater, der ikke fremgår af listen, kontakt venligst cfs@dma.dk
For henvendelser vedrørende anerkendelsesbeviser, kontakt venligst bevis@dma.dk

Yderligere lovtekster om maritim sundhed

EU's minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed 92/29/EØF

Kost i skibe. Bek. nr. 133. af 11/02/2013

Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe. Bek. nr. 1116 af 10/10/2014

Regler for til- og afmelding af kurser

Lægeundersøgelse af søfarende og fiskere. Bek. nr. 99 af 12/08/2013

Dødsfald til søs. Bek. nr. 829 af 10/12/1990

 Kontakt

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
Center for det Maritime Sundhedsvæsen
+45 72 19 60 04