Beskrivelse af kurser


​​​Forudsætninger/optagelsesbetingelser Medicinkiste A

A-kiste grundkursus:

Kursisten skal være optaget på eller have gennemført uddannelsen til seniorofficer, skibsfører, maskinmester, sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad eller være udpeget til at fungere som sygdomsbehandler om bord.

Der kan desuden optages kursister, som kan fremlægge dokumentation fra Søfartsstyrelsen om, at der stilles krav om sygdomsbehandlerbevis A.

Kursets varighed: 10 hverdage.

Certifikatet er gyldigt i 5 år og lever op til bestemmelserne i STCW-konventionen og EU-direktivet.

Kurset afholdes på dansk og foregår på Fanø.

                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------

A-kiste genopfriskningskursus:

Kurset er målrettet danske og udenlandske sygdomsbehandlere, som skal have fornyet deres A-kistecertifikat.

Kursets varighed: 3 dage.

Certifikatet er gyldigt i 5 år.

Kurset afholdes på dansk og foregår på Fanø. Ved deltagelse af udenlandske sygdomsbehandlere afholdes kurset på engelsk.

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-learning i kombination  med 3 dags genopfriskningskursus:

Kurset består af ca. 6 timers E-learning  og 3 dages tilstedeværelses kursus på Fanø.

Målgruppen er kaptajner og officerer uden for EU med et STCW bevis A-VI/4-2 Medical Care udstedt i eget hjemland.

Med bestået E-learning skal 3 dages tilstedeværelses kursus gennemføres inden 12 måneder. Herefter kan STCW-certifikat til dansk flag udstedes.

Kursusgebyr for E-learning og 3 dages tilstedeværelse er 4900kr.

 Yderligere informationer og tilmelding sker igennem vores sekretariat på cms@dma.dk eller tlf.:72 19 60 04

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A-kiste – suppleringskursus i udlandet:

Kurset er målrettet kaptajner og officerer uden for EU med et STCW bevis A-VI/4-2 Medical Care udstedt i eget hjemland, og som skal være sygdomsbehandler på dansk flagede skibe.

Kursets varighed: 5 dage

Kurset tilbydes i Mumbai, Chennai og Manila.

                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forudsætninger/optagelsesbetingelser Medicinkiste B

B-kiste grundkursus:

Kursisten skal være optaget på uddannelsen til kystskipper, fiskeskipper af 3. grad eller på Fiskeriets grundkursus. Have gyldigt duelighedsbevis i sejlads (erhverv), sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe eller være udpeget til at fungere som sygdomsbehandler om bord

Kursets varighed: 5 dage.

Certifikatet er gyldigt i 5 år.

Kurset afholdes på dansk og foregår på Fanø.

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

C + P-kursus (indenrigspassagerfærger):

Kurset er målrettet sygdomsbehandlere med gyldigt A-kiste-, B-kiste- eller C + P-kistecertifikat.

Kursets varighed: 2 dage.

Certifikatet er gyldigt i 2 år.

Kurset afholdes på dansk og foregår på Fanø.

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuelt tilrettelagte kurser:

Center for det Maritime Sundhedsvæsen kan tilbyde en bred vifte af kurser baseret på vores grundige kendskab til det maritim-medicinske område:

  • 1.hjælpskurser med maritimt indhold
  • Hjertestarterkurser
  • Malariakurser
  • Hygiejnekurser
  • Simulationsinstruktør
  • "Skræddersyet kursus"

Eksempel på skræddersyet kursus i 1.hjælp og udstyr om bord for frontpersonale på passagerskibe:

Kursus for frontpersonale målrettet besætningsmedlemmer på passagerskibe.
Varighed: 18 timer fordelt over 2-3 dage.
Bevis udstedes med beskrivelse af kursusindhold.
Kurset afholdes på dansk eller engelsk og kan med fordel foregå om bord på skibet.
På kurset lægges der vægt på handlekompetencer og træning med simulationspatienter.
Ingen krav om genopfriskning.

Ovenstående kurser er ikke lovpligtige og bliver afviklet med minimum 8 personer.

 Relateret indhold

Kursuskalender (kurser i Danmark)

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Center for det Maritime Sundhedsvæsen
+45 72 19 60 04