MLC-certifikat


Billede af broen

​​Alle last- og passagerskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, som sejler i international fart, skal MLC-certificeres. Alle øvrige last- og passagerskibe kan vælge at foretage en frivillig certificering.​

En certificering består af et MLC-certifikat samt to bilag:

Maritime Labour Certificate (MLC-certifikat)

Klassifikationsselskaberne (RO) udsteder MLC-certifikatet til alle klassede lastskibe, og Søfartsstyrelsen udsteder det til alle passagerskibe og uklassede lastskibe.

Klassede lastskibe:

 • Kontakt skibets klassifikationsselskab for afholdelse af MLC-syn samt certificering.
 • Ansøg Søfartsstyrelsen om udstedelse af DMLC, part I - se nedenstående afsnit om DMLC, part I.

Passagerskibe og uklassede lastskibe:

 • Kontakt Søfartsstyrelsen på cfs@dma.dk for afholdelse af MLC-syn samt certificering. Indsend følgende:
  • Skibets navn, IMO-nr. eller kaldesignal
  • Udkast til DMLC, Part II
  • Dokumenter, der henvises til i DMLC, Part II
  • Dokumentation for skibets eventuelle dispensationer vedrørende opholdsrum og fritidsfaciliteter
  • Rederiets procedure for behandling af klager om bord

Liste over danske skibes MLC-certifikater

Declaration of Maritime Labour Certificate, Part I (DMLC, part I)

Søfartsstyrelsen udsteder DMLC, part I, på baggrund af en ansøgning fra rederiet. DMLC, part I, kan kun udstedes af Søfartsstyrelsen.

Hvis I ønsker at få udstedt certifikatet, så send en mail til Søfartsstyrelsen på cfs@dma.dk, og ansøg om at få udstedt DMCL, Part I. Mailen skal indeholde følgende information:

 • Skibets navn, IMO-nr. eller kaldesignal
 • Angiv, om skibet har dispensationer vedrørende opholdsrum og fritidsfaciliteter. Hvis skibet har en dispensation, vedlægges der dokumentation for dette.

I skal ikke ansøge om DMLC, part I, hvis skibet skal synes af Søfartsstyrelsen.

Declaration of Maritime Labour Certificate, Part II (DMLC, part II)

DMLC, part II, udstedes altid af rederen. I kan benytte nedenstående skabelon til at lave DMLC, part II.
Declaration of Maritime Labour Certificate, Part II (DMLC, part II)

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17