Årsafgift


Illustrativt billede

​​​​​Der er indført årlige afgifter for alle skibe, der er registreret i de danske skibsregistre. Afgiften gælder for alle typer skibe og opgøres hvert år den 1. marts.

Ejer du et registreret skib, vil du modtage en opkrævning fra Søfartsstyrelsen.

Den årlige afgift er differentieret efter skibets tonnage. 

Bruttotonnage under 20                                        800 kr.

Bruttotonnage mellem 20 og 500                     1600 kr.

Bruttotonnage over 500                                        2400 kr.​

Værd at vide

Den årlige afgift er vedtaget af Folketinget ved lov nr. 1384 af 23. december 2012. Loven trådte i kraft den 15. februar 2013, og det fremgår af loven, at de årlige afgifter forfalder til betaling hvert år den 1. marts.​

               

Bevaringsværdige skibe

Skibe, som Skibsbevaringsfonden har erklæret bevaringsværdige, er fritaget for den årlige afgift. Skibsbevaringsfonden fører på sin hjemmeside en liste over, hvilke skibe der er erklæret bevaringsværdige.
Se listen over bevaringsværdige skibe her.

Grønlandske skibe

Skibe, der har registreret hjemsted i Grønland, betragtes som grønlandske skibe. Den årlige afgift gælder ikke for grønlandske skibe, der ejes af en person eller en virksomhed, der har bopæl eller hjemsted i Grønland.

Betaling

Opkrævningen sker hvert forår og sendes via eBoks og PBS.

Kontrollér at dine oplysninger er korrekte

​Den årlige afgift vil blive opkrævet hos den, der står registreret som ejer af skibet. Det kan derfor være en god idé at kontrollere, om dine oplysninger står korrekt. På skibsregister.dma.dk kan du se, hvilke oplysninger der er registreret på dit skib. Er du fx flyttet til en ny adresse, kan du sende en meddelelse om det til Skibsregistret på srg@dma.dk.

Er skibet solgt?

Så skal skibet enten slettes fra Skibsregistret, eller ejerskiftet skal anmeldes, og originalt skøde skal indsendes til Skibsregistrets dagbog.
Se her, hvordan du sletter et fritidsskib.
Se her, hvordan du registrerer et ejerskifte på et fritidsskib.

Stadig i tvivl?

Find svar på de mest almindeligt stillede spørgsmål i Søfartsstyrelsens FAQ om årsafgiften.
FAQ om årsafgift​

 Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00