Årsafgift


Illustrativt billede

​​​​​Fra 1. marts 2018 er årsafgiften for handelsskibe og fiskeskibe med en bruttotonnage under 30 nedsat til 300 kr. årligt. Der skal betales årsafgift for alle skibe, der er registreret i de danske skibsregistre. Afgiften gælder for alle typer skibe og opgøres hvert år den 1. marts.

Ejer du et registreret skib, vil du modtage en opkrævning fra Søfartsstyrelsen.

Den årlige afgift er som hovedregel differentieret efter skibets tonnage. 

​Bruttotonnage under 30 (Handelsskibe og fiskeskibe)
​300 kr.
​Bruttotonnage under 20
​800 kr.
​Bruttotonnage mellem 20 og 500
​1.600 kr.
​Bruttotonnage over 500
​2.400 kr.
               

Bevaringsværdige skibe

Skibe, som Skibsbevaringsfonden har erklæret bevaringsværdige, er fritaget for den årlige afgift. Skibsbevaringsfonden fører på sin hjemmeside en liste over, hvilke skibe der er erklæret bevaringsværdige.
Se listen over bevaringsværdige skibe her.

Grønlandske skibe

Skibe, der har registreret hjemsted i Grønland, betragtes som grønlandske skibe. Den årlige afgift gælder ikke for grønlandske skibe, der ejes af en person eller en virksomhed, der har bopæl eller hjemsted i Grønland.

Betaling

Opkrævningen sker hvert forår og sendes via eBoks og PBS.

Kontrollér at dine oplysninger er korrekte

​Den årlige afgift vil blive opkrævet hos den, der står registreret som ejer af skibet. Det kan derfor være en god idé at kontrollere, om dine oplysninger står korrekt. På skibsregister.dma.dk kan du se, hvilke oplysninger der er registreret på dit skib. Er du fx flyttet til en ny adresse, kan du sende en meddelelse om det til Skibsregistret på srg@dma.dk.

Er skibet solgt?

Så skal skibet enten slettes fra Skibsregistret, eller ejerskiftet skal anmeldes, og originalt skøde skal indsendes til Skibsregistrets dagbog.
Se her, hvordan du sletter et skib.
Se her, hvordan du registrerer et ejerskifte på et skib.

Stadig i tvivl?

Find svar på de mest almindeligt stillede spørgsmål i Søfartsstyrelsens FAQ om årsafgiften.
FAQ om årsafgift​

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00