Attest- og udskriftspriser


Illustrativt billede

Priser for udskrifter og attester

Det koster 175,- kr. at få følgende udskrifter og attester:

  • Bekræftet udskrift af skibsbladet
  • Bekræftet udskrift af dokumenter, fx skøde og pant
  • Registreringsattester
  • Ikke-registreringsattester
  • Udslettelsesattester.

Betaling

Du kan betale via netbank til:

Danske Bank: reg.nr. 0216, kontonummer: 4069 0316 25, IBAN: DK8402164069031625, SWIFT: DABADKKK​​​, med angivelse af kendingsbogstaver/FTJ-nr. og hvilken attest/ udskrift det drejer sig om.

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00