Blanketoversigt


​​​​​​Her ser du den samlede oversigt over de blanketter, der knytter sig til registrering af skibe. Hvis du vil finde ud af, hvilke blanketter du skal bruge, kan du orientere dig under de enkelte registre i venstremenuen. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

Registreringsanmeldelse for REDERI

Enkeltmandsrederi (R1)
Partrederi (R2)
Aktieselskab og anpartsselskab (R3)
Interessentskab, kommanditselskab, forening, fond eller stiftelse (R 4)
Udenlandsk selskab (R26)

Værd at vide

Selvom du er en privatperson, der registrerer dit skib, skal du alligevel registreres som rederi og dermed bruge den tilhørende registreringsanmeldelse.
Læs mere under optagelse af fritidsskib

Registreringsanmeldelse for REDERI (EU)

Enkeltmandsrederi - EU-borger (R 11)
EU-partrederi (R 12)
EU-selskaber med begrænset ansvar (R 13)
EU-selskaber uden begrænset ansvar (R 14)​​​

​​

Registreringsanmeldelse for SKIB

Registreringspligtigt skib (S 1)
Skib under bygning (S 2)
Ikke-registreringspligtigt skib (S 3)
Slettelse af skib ved overgang til ikke-dansk ejer (S 4)
Slettelse af skib ved forlis (S 5)
Slettelse af skib ved ophugning (S 6)
Skib i Fartøjsfortegnelsen (S 8)
Dansk Internationalt Skibsregister (S 21)
Bareboat - ind (S 31)
Bareboat - ud (S 32)​​

Erklæring angående tidligere ejere - til brug for optagelse af fritidsskib i Skibsregistret

Erklæring om tidligere ejerforhold​​

Adkomstdokumenter

Der skal ikke vedlægges genparter af adkomstdokumenter ved anmeldelse til registrering i Skibsregistret
Bilbrev (B1)
Skibsskøde (B2)
Bill of Sale (Skibsskøde B2 engelsk version)

​​​​

Pantebreve

Der skal ikke vedlægges genparter af adkomstdokumenter ved anmeldelse til registrering i Skibsregistret

CSR-blanketter - Continuous Synopsis Record

(Gælder lastskibe på 500 GT og derover samt alle passagerskibe, begge kun for skibe i international fart).

Nybygning: Initial Input​ Form
Indflagning ændringer i skibets CSR: FORM 2 Amendments

Index of amendments: FORM 3
Vejledning på engelsk

Blanket til anmeldelse af erhvervsskibe til dansk flag

Anmeldelsesblanket

Erklæring om dansk ejers registrering af skib under fremmed flag

Erklæring, dansk

Erklæring, engelsk

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00