Blanketoversigt


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Her ser du den samlede oversigt over de blanketter, der knytter sig til registrering af skibe. Hvis du vil finde ud af, hvilke blanketter du skal bruge, kan du orientere dig under de enkelte registre i venstremenuen. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

Registreringsanmeldelse for REDERI

Enkeltmandsred​​eri (R1)
Partrede​​ri (R2)
Aktieselskab og anpartss​​elskab (R3)
Interessentskab,​​ kommanditselskab, forening, fond eller stiftelse (R 4)
Udenlandsk selsk​​ab (R26)

Værd at vide

Selvom du er en privatperson, der registrerer dit skib, skal du alligevel registreres som rederi og dermed bruge den tilhørende registreringsanmeldelse.
Læs mere under optagelse af fritidsskib

Registreringsanmeldelse for REDERI (EU)

Enkeltmandsrederi - EU​​​-borger (R 11)
EU-partrederi (R​​ 12)
EU-selskaber med b​​egrænset ansvar (R 13)
EU-selskaber uden begrænset a​​nsvar (R 14)​​​

​​

Registreringsanmeldelse for SKIB

Registreringspli​​gtigt skib (S 1)
S 2 dansk Skib under bygning.pdf
Ikke-registreringspligti​​gt skib (S 3)
Slettelse af skib ved overgang til ikke-da​​nsk ejer (S 4)
Slettelse af skib ved forlis (S 5)
Slettelse af skib ved ophug​​ning (S 6)
Skib i Fartøjsfortegn​​elsen (S 8)
Slettelse af Fritidsfartøj i Grønland (S 9)
Dansk Internationalt Skib​​sregister (S 21)
Hyppigt registerskifte mellem DIS og DAS (S 22)​
Bareboat - ind ​​(S 31)
Bareboat - ​​ud (S 32)​​

Erklæring angående tidligere ejere - til brug for optagelse af fritidsskib i Skibsregistret

Erklæring om tidligere ejerforhold​​

Adkomstdokumenter

Der skal ikke vedlægges genparter af adkomstdokumenter ved anmeldelse til registrering i Skibsregistret
Bilbrev (B1)
Skibsskøde (B2)
Bill of Sale (Skibsskøde B2 engelsk version)

​​​​

Pantebreve

Der skal ikke vedlægges genparter af adkomstdokumenter ved anmeldelse til registrering i Skibsregistret

CSR-blanketter - Continuous Synopsis Record

(Gælder lastskibe på 500 GT og derover samt alle passagerskibe, begge kun for skibe i international fart).

Nybygning: Initial Input​ F​​​​orm
Indflagning ændringer i skibets CSR: FORM 2 Amend​​ments

Index of amendments: FORM 3
Vejledning på engelsk

Blanket til anmeldelse af erhvervsskibe til dansk flag

Anmeldelsesblanket

Erklæring om dansk ejers registrering af skib under fremmed flag

Erklæring, dansk

Erklæring, engelsk

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00