Dansk Internationalt Skibsregister


​​​​Skibe der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister får adgang til særlige økonomiske rammevilkår herunder en konkurrencedygtig tonnagebeskatning og skattefritagelse for søfarende.​​

Skibe kan optages i DIS, hvis de sejler i international konkurrence og har en bruttotonnage på 20 eller derover.

 Kontakt

Søfartsstyrelsen
Skibsregistret (SRG)
+45 72 19 60 23