Dansk Internationalt Skibsregister


Billede af dannebrog

​​​​Skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), får adgang til særlige økonomiske rammevilkår som fx en konkurrencedygtig tonnagebeskatning og skattefritagelse for søfarende.​​

Skibe kan optages i DIS, hvis de sejler i international fart og har en bruttotonnage på 20 eller derover.

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00