Bareboat


Illustrativt billede

​Udenlandsk ejede skibe kan bareboat-registreres i Skibsregistret eller Dansk Internationalt Skibsregister. ​Skibe i de danske skibsregistre kan desuden blive bareboat-registreret under visse udenlandske flag. Der opkræves almindelig årsafgift.​

Det er ikke muligt at registrere panterettigheder eller andre rettigheder i  skibe, der bareboat-registreres i Danmark.

Registret i det land, hvor skibet er hjemmehørende, skal give sit tilsagn til bareboat-registreringen i Danmark.

​​

Regler​

 1. Lovbekendtgørelse nr. 68 af 17. januar 2014 (bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister)

  Godkendte flag udgående

  Samtlige EU- og EØS-lande er godkendt samt:

  • Schweiz
  • Bahamas
  • Barbados
  • Isle of Man
  • Liberia
  • Rusland
  • Hongkong
  • Asserbaijan (for sejlads i det Kaspiske Hav på asserbaijansk territorium)
  • Canada​​
  • Australien
  • Singapore
  • Kasakhstan (for sejlads på kasakhstansk territorium)
  • Marshall Islands
  • Brasilien (for cabotage-sejlads mellem brasilianske havne)
                 
 2. Lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014 (bekendtgørelse af søloven)
 3. Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. oktober 2013 (bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister)
 4. Bekendtgørelse nr. 1654 af 20. december 2017 (registrering af handelsskibe hvis ejer ikke anses for at være dansk)
 5. Bekendtgørelse nr. 1053 af 26. august 2013 (om dansk bareboatregistrering)

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00