Bareboat


​Udenlandsk ejede skibe kan bareboat-registreres i Skibsregistret eller Dansk Internationalt Skibsregister. ​Skibe i de danske skibsregistre kan desuden blive bareboat-registreret under visse udenlandske flag. Der opkræves ikke nogen registreringsafgift for at blive optaget i bareboat-registret, men der opkræves dog almindelig årsafgift.​

Det er ikke muligt at registrere panterettigheder eller andre rettigheder i  skibe, der bareboat-registreres i Danmark.

Registret i det land, hvor skibet er hjemmehørende, skal give sit tilsagn til bareboat-registreringen i Danmark.

​​

Regler​

 1. LBK nr 68 af 17/01/2014 (Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister)

  Godkendte flag udgående

  Samtlige EU- og EØS-lande er godkendt samt:

  • Schweiz
  • Bahamas
  • Barbados
  • Isle of Man
  • Liberia
  • Rusland
  • Hongkong
  • Asserbaijan (for sejlads i det Kaspiske Hav på asserbaijansk territorium)
  • Canada​​
  • Australien
  • Singapore
  • Kasakhstan (for sejlads på kasakhstansk område)
                 
 2. LBK nr 75 af 17/01/2014 (Bekendtgørelse af søloven)
 3. BEK nr 1157 af 01/10/2013 (Bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister)
 4. BEK nr 1132 af 25/09/2013 (Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer)
 5. LBK nr 462 af 14/05/2007 (Tinglysningsafgiftsloven)
 6. BEK nr 1053 af 26/08/2013 (Bekendtgørelse om dansk bareboatregistrering)