Optagelse: danske skibe


​​​​​​Det er kun handelsskibe, der kan optages i Dansk Internationalt Skibsregister. Fiskefartøjer og fritidsfartøjer kan i stedet optages i ​det almindelige skibsregister​. Mindre fiskeskibe og erhvervsfartøjer har desuden mulighed for at blive optaget i fartøjsfortegnelsen.

Registrering af skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister får adgang til:

  • En række fordelagtige økonomiske rammevilkår
  • En konkurrencedygtig tonnagebeskatningsordning
  • Skattefritagelse for søfarende

Når registreringen er gennemført, udsteder vi et endeligt nationalitetsbevis til skibet. Nationalitetsbeviset dokumenterer, at skibet er registreret i DIS, og at det er berettiget til at føre dansk flag.

Hvilke skibe kan optages i DIS?

Som udgangspunkt kan alle danske handelsskibe optages i DIS. Skibet skal dog minimum have en bruttotonnage på 20 og må ikke anvendes erhvervsmæssigt til fiskeri eller stenfiskeri.

Passagertransport

Skibe, som er registrerede i DIS, må ikke transportere passagerer mellem danske havne, medmindre der er tale om fart til og fra havanlæg.

Dokumenter til optagelse i DIS

For at få et skib optaget i DIS skal du indsende en række dokumenter til os. Der gælder en række formkrav til dokumenterne, som vi anbefaler, du gør dig bekendt med, når du skal registrere et skib i DIS. Dokumenterne og formkravene er nærmere beskrevet her:

Dokumenter og formkrav

Du finder alle de omtalte dokumenter i boksen nedenfor.

Regler på området

  1. LBK nr 68 af 17/01/2014 (Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister)
  2. LBK nr 75 af 17/01/2014 (Bekendtgørelse af søloven)
  3. BEK nr 1157 af 01/10/2013 (Bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister)
  4. BEK nr 1132 af 25/09/2013 (Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer)
  5. LBK nr 462 af 14/05/2007 (Tinglysningsafgiftsloven)

​Kontakt en skibsmåler eller et klasseselskab

Her finder du en liste over autoriserede skibsmålere, som kan definere dit skibs tonnage.

Autoriserede skibsmålere

Hvis dit skib skal måles i udlandet, skal du i stedet anvende et godkendt klasseselskab.

American Bureau of Shipping (ABS)
Bureau Veritas (BV)
Class NK (Nippon Kaiji Kyokai)
DNV GL
Lloyd’s Register (LR)
Polish Register of Shipping (PRS)
RINA
Korean Register (KR)