Optagelse: udenlandske skibe


Illustrativt billede

​​​​​​​​​​Skibe, som ejes af en udenlandsk virksomhed, kan i visse tilfælde blive registreret i Skibsregistret eller DIS. For eksempel kan et udenlandsk ejet skib blive optaget i DIS, hvis den udenlandske virksomhed er kontrolleret af en dansk rederivirksomhed. ​

Udenlandsk virksomhed kontrolleret af dansk rederivirksomhed

Skibene kan optages i DIS, hvis en dansk rederivirksomhed har kontrollen over den udenlandske virksomhed. For eksempel kan virksomheden eje en betydelig del af aktiekapitalen eller stemmerettighederne i den udenlandske virksomhed.

Udenlandsk virksomhed med tilknytning til og aktiviteter i Danmark

Skibe, som ejes af en udenlandsk virksomhed, kan også få adgang til registrering i DIS, skibsregistret eller fartøjsfortegnelsen, hvis skibet drives fra Danmark.

To betingelser skal dog være opfyldt: Aktivitetsbetingelsen og etableringsbetingelsen.

Aktivitetsbetingelsen

Aktivitetsbetingelsen handler om, at skibet effektivt skal administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark.

Aktiviteterne kan opdeles i fire hovedgrupper:

- Teknisk drift

- Bemanding

- Kommerciel drift

- Finansiel drift.

Skibets udenlandske ejer skal erklære, at aktivitetsbetingelsen er opfyldt. Ejeren skal desuden oplyse, hvilke af ovenstående aktiviteter der er placeret i Danmark. Herefter foretager Skibsregistret en bedømmelse af, om aktivitetsbetingelsen er opfyldt.

Etableringsbetingelsen

Udenlandske virksomheder med hjemsted uden for EU- og EØS-området skal etablere sig i Danmark. Etablering vil normalt ske i form af et datterselskab, en filial eller et agentur.

Søger du vejledning og information om aktivitets- og etableringsbetingelserne? Så se:

  1. Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister
  2. Bekendtgørelse nr. 1654 om registrering af handelsskibe, hvis ejer ikke anses for at være dansk

Hvis den udenlandske virksomhed har hjemsted i et EU- eller EØS-medlemsland, er det ikke påkrævet at etablere et datterselskab, en filial eller et agentur i Danmark. I stedet er det tilstrækkeligt at udpege en repræsentant, der blandt andet skal kunne stævnes på den udenlandske ejers vegne.

Indsend den nødvendige dokumentation

Er skibet købt i udlandet, indsender du et Builder's Certificate eller en Bill of Sale. Du skal også indsende enten en attest, der viser, at skibet er slettet (Deletion Certificate) eller en ikke-registreringsattest (Non-registration Certificate) fra det pågældende land. Alle udenlandske dokumenter skal være bekræftet af en notar. Find de relevante blanketter nedenfor.

Kontakt en skibsmåler eller et klasseselskab

Her finder du en liste over autoriserede skibsmålere, som kan definere dit skibs tonnage.

Autoriserede skibsmålere

Hvis dit skib skal måles i udlandet, skal du i stedet anvende et godkendt klasseselskab.

American Bureau of Shipping (ABS)
Bureau Veritas (BV)
Class NK (Nippon Kaiji Kyokai)
DNV GL
Lloyd's Register (LR)
Polish Register of Shipping (PRS)
RINA
Korean Register (KR)
China Classification Society (CCS)

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00